Obce a DSO zapojené do Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 

Mottem Zdravého Jihomoravského kraje je:

Chceme-li být "zdravým krajem", musíme se skládat ze "zdravých" jednotek -  obcí/měst/mikroregionů".

Níže je uveden přehled členů Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21

Jste obec, město nebo mikroregion z Jihomoravského kraje a chcete se připojit k Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21"? Stačí, když vyplníte přihlašovací formulář a zašlete jej na e-mail koordinátorky Projektu Zdravý kraj a MA21: zizlavska.sarka@jmk.cz

(Nezapomeňte si však přečíst podmínky uvedené na závěr formuláře!)