Zápisy a dokumenty

Deklarace Projektu Zdravý kraj (schválena Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2008)


Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2019)

Usnesení o ustanovení odpovědného politika JMK pro Projekt Zdravý kraj a místní Agendu 21 (schváleno Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2019)

Stanovy Pracovní skupiny Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 (schváleno Radou JMK dne 03.06.2019)


Plány aktivit

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2019 - Akční plán zlepšování místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2019)

Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za období 1.3.2018 - 31.12.2018 - Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2019)

Plán aktivit 2018

Vyhodnocení plánu aktivit 2017

Prezentace ze setkání zdravých municipalit

Prezentace ze setkání zdravých municipalit 25.1.2019

Prezentace ze setkání zdravých municipalit 12.10.2018

Prezentace ze setkání zdravých municipalit 25.01.2019

Zápisy ze setkání Pracovní skupiny PZK a MA21

Zápis ze setkání dne 02.12.2019

Zápis ze setkání dne 19.09.2019

Zápis ze setkání dne 24.04.2019

Zápis ze setkání dne 08.03.2019

Zápis ze setkání dne 21.11.2018

Zápis ze setkání dne 17.9.2018

Loga

Logo Projektu Zdravý kraj

Ke stažení v křivkách (pdf) + PANTONE

Logo Jihomoravského kraje

Ke stažení (PDF)

Ke stažení v křivkách (AI)