Zápisy a dokumenty

Koncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na období 2020-2025 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 27.02.2020)

Deklarace Projektu Zdravý kraj (schválena Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2008)


Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2019)

Usnesení o ustanovení odpovědného politika JMK pro Projekt Zdravý kraj a místní Agendu 21 (schváleno Zastupitelstvem JMK dne 28.02.2019)

Stanovy Pracovní skupiny Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 (schváleno Radou JMK dne 03.06.2019)


Plány aktivit

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2024 - Akční plán zlepšování místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 22.02.2024)

Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za rok 2023 - Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 22.02.2024)

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2023 - Akční plán zlepšování místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 16.02.2023)  

Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za rok 2022 - Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 16.02.2023)

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2022 - Akční plán zlepšování místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 17.02.2022) 

Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za rok 2021 - Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 17.02.2022)

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2021 - Akční plán zlepšování místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 18.02.2021)

Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za rok 2020 - Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (schválena Zastupitelstvem JMK dne 18.02.2021)

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2020 - Akční plán zlepšování místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 27.02.2020)

Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za rok 2019 - Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (schválen Zastupitelstvem JMK dne 27.02.2020)

Prezentace ze setkání koordinátorů municipalit zapojených do projektu

Prezentace ze setkání koordinátorů municipalit zapojených do PZK dne 07.02.2020

Prezentace ze setkání koordinátorů municipalit zapojených do PZK dne 25.1.2019

Prezentace ze setkání koordinátorů municipalit zapojených do PZK dne 12.10.2018

Zápisy ze setkání Pracovní skupiny PZK a MA21

Zápis ze setkání 08.12.2023 

Zápis ze setkání 24.02.2023 

Zápis ze setkání 20.12.2022

Zápis ze setkání dne 20.06.2022

Zápis ze setkání dne 20.12.2021

Zápis ze setkání dne 07.06.2021

Zápis ze setkání dne 23.06.2020

Zápis ze setkání dne 05.03.2020

Zápis ze setkání dne 02.12.2019

Zápis ze setkání dne 19.09.2019

Zápis ze setkání dne 24.04.2019

Zápis ze setkání dne 08.03.2019

Zápis ze setkání dne 21.11.2018

Zápis ze setkání dne 17.9.2018

Loga

Logo Projektu Zdravý kraj

Ke stažení v křivkách (pdf) + PANTONE

Logo Jihomoravského kraje

Ke stažení (PDF)

Ke stažení v křivkách (AI)