Unkovice

CO V UNKOVICÍCH DĚLÁME

 • Tříkrálová sbírka 5. leden Akce organizovaná za účelem podpořit tříkrálovou tradici, dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. Dětští koledníci se snažili získat finanční prostředky pro podporu projektů Charity Česká republika.
 • Dětský karneval 23. únor zábavné setkání rodičů a dětí v karnevalových maskách
 • Masopust 2. března tradiční masopustní průvod masek obcí
 • Skřítci v knihovně březen organizovaná setkání dětských čtenářů v místní lidové knihovně za účelem seznámení se s dětskou literaturou a proč je důležité číst - při přiležitosti oslav měsíce března jako "měsíce čtenářů"
 • Košt ovocných pálenek 23. březen ochutnávka ovocných pálenek místních pěstitelů
 • Probouzení broučků duben oslava probouzení přírody ze zimního spánku
 • Čištění studánek 6. dubna tradiční úklid studánek a okolí dětmi a rodiči při příležitosti oslav Dne země a Dne vody. Zástupci místních rybářů (Spolku přátel vody Unkovice) připraví povídání zaměřené na význam vody v krajině, péči o vodní toky a seznámí účastníky se zástupci vodní živočišné říše. Prezentaci významu vlivu činnosti člověka na přírodu a potřebu péče o okolní krajinu, neživá a živá příroda zajistí Mgr. Bc. Marie Poláčková (geologie, právo životního prostředí), prof. RNDr. Petr Koubek, CS.c (zoologie).

  Získané vědomosti budou moci účastníci akce zúročit ve vědomostní soutěži zaměřené na diskutovanou environmentální tématiku. Na nejšikovnější čeká odměna.

 • Košt vína a velikonoční jarmark 13. duben ochutnávka vín místních vinařů spojená s prodejem řemeslných výrobků a dílničkou pro děti zaměřené na výrobu symbolů jara
 • Setkání seniorů 25. duben tradiční setkání unkovských seniorů a seniorek spojené s divadelní přednáškou Senior bez nehod zaměřené na bezpečnost seniorů v dopravě z pohledu řidiče, chodce a cyklisty
 • Čarodějnice 30. duben výroba kostýmů, příprava čarodějnice k upálení a zábavných disciplín pro děti zakončená upálením čarodějnice
 • Jarní sportovní den 19. květen 2019
 • Jedná se o akci, kterou budeme organizovat při příležitosti oslav dne dětí. Zaměříme se na propagaci a podporu sportovních aktivit zejména dětí. Zapojit se však budou moci i jejich rodiče a prarodiče a společně se svými potomky si vyzkoušet různé pohybové aktivity. Ve spolupráci s místními spolky a sportovními oddíly (Sportovní klub Unkovice, Atletika Přísnotice, TJ Orel Židlochovice, Hasiči Žabčice, TJ Sokol Žabčice) se budou účastníci akce moci seznámit s dostupnými sportovními disciplínami, pravidly a principy sportu a vše si vyzkoušet.

  Pro ženy bude zajištěna ukázka posilovacích cvičení zaměřených na problémové partie a strečink. Nácvik správného držení těla a protahovací cvičení zajistí zkušená fyzioterapeutka. Pro zájemce budou zajištěny také sportovní masáže. Na akci budou přítomni zdravotní pracovnice, které zájemcům změří krevní tlak a cukr a informují o možnostech předcházení kardiovaskulárních chorob včetně příkladu zdravého jídelníčku.

  Bude-li nám přát počasí, proběhne akce v rámci sportovního areálu za kulturním domem v Unkovicích a na sportovišti v areálu základní školy v Unkovicí

 • Velké rybářské závody 25. květen
 • Nohejbalový turnaj trojic červen tradiční sportovní klání v nohejbalu
 • Babské a dětské rybářské závody červen závody v lovení ryb metodu "chyť a pusť" pro "unkovické vydry" a děti
 • Tenisový turnaj červen sportovní klání v tenise
 • Rozloučení se školou 21. červen tradiční zábavné setkání dětí a rodičů při příležitosti ukončení školního roku - slavnostní rozloučení se školáky odcházející na II. stupeň ZŠ a pasování prvňáčků odcházejících z MŠ
 • Letní noc červenec taneční zábava na rybníce
 • Nohejbalový turnaj dvojic srpen tradiční sportovní klání v nohejbalu
 • Babské hody srpen tradiční krojované hody organizované unkovskými ženami
 • Letní sportovní den srpen
 • Jedná se o tradiční sportovní akci pořádanou obcí Unkovice ve spolupráci se Sportovním klubem Unkovice (SKUNK) na závěr letních prázdnin, kdy se v různých sportovních disciplínách (hod koulí, běh, jízda na kole, šplh, střelba, skok do dálky) utkají děti v různých věkových kategoriích.

 • Burčákové slavnosti - BACÓCH září tradiční soutěž o nejlepší cukrářský výrobek
 • Turnaj o putovní pohár starosty obce Unkovice v Petanque září turnaj v Petangue pro všechny věkové kategorie doplněný výstavou dětských výtvarných prací
 • Dýňování září společná výroba (zdobení) vlastních dýní dětí s rodiči, příprava na Dýňový večer
 • Drakiáda říjen hromadné pouštění draků
 • Strom života 19. říjen výsadba stromů, obnovení aleje mandloní

 • Uspávání broučků říjen symbolika podzimu a chystání se přírody na zimní spánek

 • Dyňový večer listopad tradiční zábavné setkání strašidel na zahradě MŠ

 • Šifrovačka listopad putování po obci a okolí prostřednictvím luštění šifer

 • Duchové listopad akce s nádechem strašidelna pro odvážné větší i menší děti v doprovodu rodičů

 • Exkurze SAKO, a.s. Brno 27. listopadu

 • V souvislosti se zavedením motivačního programu "mojeodpadky.cz" v obci Unkovice od 1. 4. 2019 se uskuteční ve spolupráci vedení obce a ZŠ a MŠ Unkovice dílčí osvětové aktivity (školní práce na projektu "Chválíme tě Země má..", soutěže pro děti a žáky, setkání s občany obce) zaměřené na zvýšení povědomí občanů obce o třídění komunálního odpadu a eliminaci plastů. Tyto aktivity budou uskutečňovány průběžně od března 2019 a budou zakončeny exkurzí žáků ZŠ Unkovice do společnosti SAKO, a.s., Jedovnická 2, Brno dle dohodnutého termínu dne 27. listopadu 2019. Exkurze proběhne v rámci výuky, doprovod zajistí pedagogický personál ZŠ Unkovice. Exkurzi nabízí společnost SAKO, a.s. bezúplatně. Během exkurze si žáci I. stupně ZŠ Unkovice hravou a názornou cestou upevní nabyté poznatky o tom, co je odpad, kde se bere a především co s ním, jak se dá využít. Děti si zkusí třídění odpadu na vlastní kůži ve škole, doma, následně i na modelu dotříďovací linky a ve skutečném provozu společnosti SAKO, a.s.

 • Rozsvícení vánočního stromu 29. listopad společné zahájení adventu spojené s rozsvícením vánočního stromu na návsi, ozdobeného ozdobami vyrobenými dětmi s rodiči, hudební vystoupení žáků ZŠ a dětí z MŠ spojené s mikulášskou nadílkou

 • Vánoční jarmark 14. prosinec tradiční prodej nejen řemeslných výrobků, vánoční dílnička pro děti zaměřená na výrobu vánočních motivů

 • Adventní koncert v kostele 15. prosinec tradiční hudební vystoupení unkovských dětí v kostele

 • Zpívání u vánočního stromu 24. prosinec štědrovečerní společné zpívání koled za hudebního doprovodu

 • Zabijačka prosinec tradiční předsilvestrovská ochutnávka zabijačkových dobrot na závěr roku

Více informací naleznete na internetových stránkách obce Unkovice https://www.obecunkovice.cz/