Zajímavé odkazy


Pokud se zajímáte o podporu zdraví a myšlenek udržitelného rozvoje, více informací se dozvíte také na odkazech uvedených níže:

https://www.affc.cz/ Obec přátelská rodině - Audit Family Friendly Community

https://www.cr2030.cz/zavazky/ Konkrétní aktivity k podpoře udržitelného rozvoje v ČR

https://www.zdravamesta.cz/ Stránky asociace Národní síť Zdravých měst ČR

https://ma21.cenia.cz/ Informace o nástroji místní Agenda 21 v ČR

https://testweb.jmk.cz/folder/325 Informace o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje

https://www.lipka.cz/ Vzdělávací středisko pro všechny, kteří se zajímají o šetrnější přístup k přírodě

https://www.khsbrno.cz/ Krajská hygienická stanice Brno

https://www.szu.cz/o-szu Státní zdravotní ústav ČR

https://www.rodinnapolitika.cz/ Informace o rodinné politice kraje,

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/ Informace o seniorské politice kraje, vč. tzv. I.C.E. (seniorské) obálky

https://mene-solit.cz/ Informace o tom, proč šetřit solí v jídle

https://www.dostbyloplastu.cz/ Stránky kampaně MŽP směřující k omezení produkce plastového odpadu

https://www.ictus.cz/ Stránky věnované problematice cévních mozkových příhod

https://www.projekthobit.cz/index.php/cz/hobit/o-projektu Hodina Biologie pro život - vzdělávací projekt pro školy

https://seniorbeznehod.cz/ Projekt zaměřený na bezpečnost seniorů v silničním provozu

https://www.116006.cz/ Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

https://www.facebook.com/otevrenazahrada Otevřená zahrada, unikátní prostor pro vzdělání, setkání i zábavu

https://www.enviweb.cz/ Aktuální informace o životním prostředí

https://www.prah-brno.cz/ Práh jižní Morava, organizace nabízející pomoc i práci lidem s psychotickým onemocněním

https://nadace.veronica.cz/ Nadace zaměřená na ochranu životního prostředí

https://www.veronica.cz/ Ekologický institut Veronica - mj. poradna pro všechny, kdo se zajímají o ŽP