Jihomoravský kraj - zajímavosti, inspirace a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

V roce 2021 se PZK a MA 21 podařilo zorganizovat celkem 12 kurzů první pomoci pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na kterých každoročně spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.

V Café Práh proběhl v rámci Dnů duševního zdraví seminář za účasti odborné i široké veřejnosti pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasala, MBA. a radní pro oblast sociální Bc. Jany Leitnerové. Ústředním tématem byly aktuality v oblasti duševního zdraví, a to nejen z pohledu medicinského, ale zejména i sociálního....

Vážení návštěvníci webu Zdravého kraje, dovolte, abychom vás seznámili s novinkami, a také vším, co se dosud událo v průběhu roku 2021.

V tomto článku se k vám dostávají dvě brožury, respektive průvodce a desatero pomoci osobám se zrakovým postižením na veřejnosti a v dopravě, které vydal Odbor zdraví, Oddělení prorodinné politiky Magistrátu města Brna.

V našem novém článku si řekneme o pár let staré novince, kterou pomáhá úspěšně realizovat Národní síť zdravých měst - pocitové mapě. Tento mechanismus získávání informací funguje od roku 2015 a za tu dobu získal velké množství dat napříč republikou. Historicky ovšem pocitové, či mentální mapování nic nového není, dokonce bylo v zahraničí využíváno...

Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 se každoročně zaměřuje i na zaměstnance samotného krajského úřadu. Nejčastěji formou organizování seminářů a kurzů v součinnosti s příspěvkovými organizacemi a organizacemi založenými nebo zřizovanými Jihomoravským krajem. Vedle toho jsou zde ovšem i sportovní akce, které se zaměřují na nejrůznější zdravotní...

Zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje se i v letošním roce zapojili do sportovních výzev, které podporují prevenci ať již v tématu životního prostředí nebo lidského zdraví. Také proto od 1. 5. chodí, běží nebo jezdí na kole do práce a to díky celonárodní, stejnojmenné výzvě Do práce na kole. Výzva má za úkol pozitivně motivovat...

Projekt Bezpečně v kyberprostoru pokračuje dalším ročníkem soutěže, ale také osvětou. Pojďme se společně podívat na problematiku tzv. FAKE NEWS aneb důvěřuj, ale prověřuj!