Jihomoravský kraj - zajímavosti, inspirace a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Projekt Bezpečně v kyberprostoru pokračuje dalším ročníkem soutěže, ale také osvětou. Pojďme se společně podívat na problematiku tzv. FAKE NEWS aneb důvěřuj, ale prověřuj!

Participace 21

26.02.2021

Institute H21 rozjel projekt Participace 21, který se zaměřuje na výpomoc týmu odborníků školám, neziskovým organizacím a obcím s participativními aktivitami, které zapojují i občanskou společnost.

Dne 18. 2. schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Hodnotící zprávu za rok 2020 a Plán zlepšování pro rok 2021. Díky tomu se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 může postupně zaměřovat na realizaci jednotlivých aktivit. Vycházet ovšem musíme z nižšího rozpočtu a epidemiologických opatření v jednotlivých měsících v průběhu celého roku.

Je to již delší čas, kdy jsme informovali o projektu Bezpečně v Kyberprostoru. Pandemická situace nám totiž dosud neumožnila předání jednotlivých cen z ročníku 2020 a tak zůstaly jednotlivé balíčky uskladněny.

Psal se červen 2020, kdy se naposledy fyzicky sešla Pracovní skupina PZK a MA 21 a mimo jiné nastínila myšlenku, jak více podpořit eliminaci plastového odpadu u zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Členové si totiž nemohli nevšimnout, že jedním z negativních důsledků protiepidemiologických opatření je enormní zvýšení plastových...

I začátkem roku 2021 můžete využít výhod seminářů a online webinářů k získání velmi užitečných a zajímavých podnětů pro rozvoj vaší obce, či komunity. Mnohé z nich se soustřeďují na ochranu krajiny a udržitelnost, jiné zase na komunitní projekty. Tyto semináře se pak hodí zejména pro projekty obcí, ale i jednotlivců, kteří jsou v obci nebo městské...

Takto pro letošek vypadají vratné kelímky v rámci aktivity kampaně Kraj bez plastu. 10 300 kusů bylo distribuováno 11 municipalitám. Vyhotovila je firma CupSystem a použila u toho námi zadaný grafický podklad, který koresponduje s barvami Jihomoravského kraje a obsahuje logo Projektu Zdravý kraj.

Sborník vyšel jako dílčí část projektu Krajská rodinná politika a může krajům i jednotlivým municipalitám sloužit jako výrazný zdroj inspirace v náhledu na rodinnou politiku a různorodé aktivity. Ve Sborníku se objevuje také několik projektů z Jihomoravského kraje, včetně schválené Koncepce rodinné politiky 2020 - 2030, kterou je možné stáhnout na...

Mezi 26. a 30. zářím 2020 se v Brně uskutečnil tradiční Běh pro Hospic sv. Alžběty. Účastí na běhu mohli amatérští sportovci podpořit péči Hospice o jejich klienty. Za Jihomoravský kraj se rovněž zúčastnilo několik zaměstnanců Krajského úřadu, díky čemuž bylo možné Hospic finančně obdarovat z rozpočtu Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, stejně...