Spolupráce s Ligou proti rakovině

08.05.2024

7. 5. 2024 skončila putovní výstava Ligy proti rakovině s názvem "Každý svého zdraví strůjcem", která byla na dobu jednoho týdne instalována v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3.

Výstava se konala k příležitosti sbírky v rámci Dne proti rakovině. O tom, jak je prevence proti této zákeřné nemoci důležitá, svědčí i mnohé aktivity, které podporujeme nebo zprostředkováváme v rámci PZK a MA 21. Mezi ně patří například:

- Zprostředkování preventivně-edukativních akcí spolku Onkomaják pro naše členské municipality (akce jsou zaplaceny z našeho rozpočtu).

- Podpora zaměstnanců KrÚ JMK při startu na sportovní akcí AVON Běh v rámci seriálu NN Night Run, který se zaměřuje na boj a prevenci proti rakovině prsu.

Pokud máte jako obec zájem o spolupráci s Ligou proti rakovině, například na zapůjčení této putovní výstavy pro své občany, neváhejte organizaci kontaktovat přes koordinátorku:

Mgr. Jitka Hořejšová

607 990 261

Arcadia Praha s.r.o.

Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4

IČO: 25056751, DIČ: CZ 25056751

www.arcadia.cz

V příloze také přikládáme informační brožuru, kterou si můžete pro své potřeby stáhnout.

Krajský úřad je volně otevřen veřejnosti, která se tak může několikrát v roce seznámit s různými výstavami, kterým v našich sálech dáváme prostor.