Jihomoravský kraj - aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Mezi 26. a 30. zářím 2020 se v Brně uskutečnil tradiční Běh pro Hospic sv. Alžběty. Účastí na běhu mohli amatérští sportovci podpořit péči Hospice o jejich klienty. Za Jihomoravský kraj se rovněž zúčastnilo několik zaměstnanců Krajského úřadu, díky čemuž bylo možné Hospic finančně obdarovat z rozpočtu Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, stejně...

Udržitelný rozvoj společnosti, naplňování potřeb současných generací, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat potřeby vlastní, to je základním smyslem společenské odpovědnosti. Jde o dobrovolný závazek nad rámec zákonných povinností. Zohledňuje činnost a potřeby široké škály osob a institucí, od zákazníků, dodavatelů,...

Ve dnech 6. - 8. října 2020 se v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné uskuteční tradiční Podzimní škola, která bude ovšem obsahovat i Jarní a Letní školu. Předchozí dvě byly zrušeny kvůli koronavirové pandemii. Součástí programu bude i ROZVOJOVNA pro členy NSZM, kde mohou sdílet své zkušenosti, postupy a praxe, nebo se minimálně od svých...

Pro inspiraci přikládáme červnové číslo Newsletteru projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům - strategické zadávání veřejných zakázek. Například se v něm dočtete, jak podpořit místní podnikatele v obcích, nebo o Evropské sbírce příkladů dobré praxe SOVZ.

Dne 23. 6. 2020 se v dopoledních hodinách sešla Pracovní skupina Projektu Zdravý kraj a MA21. Na programu jednání bylo několik bodů k hlasování. Například se rozhodovalo o dodavateli vratných kelímků, o které si zažádaly obce, mikroregiony a sdružení obcí pro své akce. Stejně tak byla odhlasována podoba grafického návrhu kelímků.

Dne 9. 6. 2020 od 14:00 hodin byl na půdě krajského úřadu v Brně projednáván územní plán, který je nezbytným krokem pro zahájení prací na velkých stavebních projektech. Vzhledem k tomu, že se změny v územním plánování týkají mnoha tisíců obyvatel, ale současná pandemická situace značně komplikuje veřejná projednávání, schválilo vedení kraje formu...

Zdravé město Břeclav se může pyšnit zajímavým počinem, který se týká úpravy veřejného prostoru. Ve spolupráci se společností E.ON a v rámci projektu Zdravého města vyhlásila Břeclav soutěž o grafické návrhy na úpravu elektrických rozvaděčů a trafostanic na území města.

Jistě jste slyšeli slovo, které zaznělo v nadpisu - biotop, ačkoliv je značně zavádějící. Mohli bychom mít na mysli přírodní stanoviště, které je vhodným prostředím pro živočichy v něm žijící. Tato stanoviště bývají většinou chráněná a rozhodně se v nich neokoupete. Náš článek se ovšem zabývá koupacími biotopy, tedy přírodními koupališti či bazény....

Období nouzového stavu plošně poukázalo na fenomén rozvinutých informačních technologií, které začaly být využívány nejen v rámci různých pracovních skupin formou videohovorů, webinářů, a dalších, ale rovněž v rámci prezentace společenských akcí a například i městských projektů.