Jihomoravský kraj - zajímavosti, inspirace a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

V Café Práh proběhl v rámci Dnů duševního zdraví seminář za účasti odborné i široké veřejnosti pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasala, MBA. a radní pro oblast sociální Bc. Jany Leitnerové. Ústředním tématem byly aktuality v oblasti duševního zdraví, a to nejen z pohledu medicinského, ale zejména i sociálního....

Vážení návštěvníci webu Zdravého kraje, dovolte, abychom vás seznámili s novinkami, a také vším, co se dosud událo v průběhu roku 2021.

V tomto článku se k vám dostávají dvě brožury, respektive průvodce a desatero pomoci osobám se zrakovým postižením na veřejnosti a v dopravě, které vydal Odbor zdraví, Oddělení prorodinné politiky Magistrátu města Brna.

V našem novém článku si řekneme o pár let staré novince, kterou pomáhá úspěšně realizovat Národní síť zdravých měst - pocitové mapě. Tento mechanismus získávání informací funguje od roku 2015 a za tu dobu získal velké množství dat napříč republikou. Historicky ovšem pocitové, či mentální mapování nic nového není, dokonce bylo v zahraničí využíváno...

Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 se každoročně zaměřuje i na zaměstnance samotného krajského úřadu. Nejčastěji formou organizování seminářů a kurzů v součinnosti s příspěvkovými organizacemi a organizacemi založenými nebo zřizovanými Jihomoravským krajem. Vedle toho jsou zde ovšem i sportovní akce, které se zaměřují na nejrůznější zdravotní...

Zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje se i v letošním roce zapojili do sportovních výzev, které podporují prevenci ať již v tématu životního prostředí nebo lidského zdraví. Také proto od 1. 5. chodí, běží nebo jezdí na kole do práce a to díky celonárodní, stejnojmenné výzvě Do práce na kole. Výzva má za úkol pozitivně motivovat...

Projekt Bezpečně v kyberprostoru pokračuje dalším ročníkem soutěže, ale také osvětou. Pojďme se společně podívat na problematiku tzv. FAKE NEWS aneb důvěřuj, ale prověřuj!

Participace 21

26.02.2021

Institute H21 rozjel projekt Participace 21, který se zaměřuje na výpomoc týmu odborníků školám, neziskovým organizacím a obcím s participativními aktivitami, které zapojují i občanskou společnost.