Jihomoravský kraj - zajímavosti, inspirace a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Každý rok Jihomoravský kraj předává ceny těm nejlepším soutěžícím regionálního kola soutěže Kraje pro bezpečný internet (KPBI). A také letos jsme měli tu čest se sejít v sále Zastupitelstva na Krajském úřadu Jihomoravského kraje společně se soutěžícími i zástupci JMK. Pojďme se podívat, jak vše dopadlo.

7. 5. 2024 skončila putovní výstava Ligy proti rakovině s názvem "Každý svého zdraví strůjcem", která byla na dobu jednoho týdne instalována v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3.

Moravský Krumlov, únor 2024. Toto místo a datum se stalo dějištěm prvního Spolkového dne, který uspořádala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace.

Ve spolupráci s agenturou JINAG pořádáme několik modulů k tématu participace. Zapojte se do vzdělávání a využijte získané znalosti k zapojování občanů.

Už nějakou dobu v marketingu firem existuje trend, při kterém se klade důraz na ekologicky přívětivé zboží a služby. Tato část udržitelnosti však mnohdy bývá samoúčelná a může díky ní docházet ke klamání koncových spotřebitelů. Podíváme se, co to greenwashing je a jak se mu Evropská komise snaží zamezit.

V roce 2023 jsme navázali první spolupráci s JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace. Společně jsme navíc zapsali unikátní hackathon "Všude dobře, doma nejlíp" do soutěže Dobrá praxe 2023. No a v podpoře dalších projektů chceme pokračovat i v roce následujícím.

Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 už mnoho let podporuje nejrůznější odborná školení, semináře a kurzy, které se zaměřují na různé sféry příjemců. Pojďme si představit dvě zajímavá školení, která se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila v letošním roce a také se podívejme na dvě unikátní soutěže pro jihomoravské žáky a...

V roce 2023 se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 o trochu více zaměřil na realizaci preventivních akcí pro členy, tedy obce a mikroregiony, ale pokračovali i s akcemi pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vedle stálic, jako jsou akce organizace Onkomaják nebo přednášky o zdravotní gramotnosti ve spolupráci s Krajskou...

V roce 2022 proběhlo na území Jihomoravského kraje několik akcí, jejímž cílem bylo rozhodovat nejen o rozvoji obcí, ale zejména o tomto rozvoji rozhodovat společně s jejich občany. Obvykle se jedná o formu veřejného fóra, participativního rozpočtu nebo často v případě samotného kraje veřejného projednávání strategických dokumentů, jako je územní...