Jihomoravský kraj - aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Potom by Vaší pozornosti neměl ujít zajímavý projekt, který se touto problematikou zabývá. Knihovna totiž nemusí být ztichlým a potemnělým prostorem pouze pro náruživé čtenáře, ale při vhodně zvoleném řešení interiéru může plnit mnoho dalších funkcí. Jak pravil nizozemský architekt R. Koolhaas: "Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na...

Snad žádnému z milovníků přírody neuniklo datum 19. října 2019, kdy se na mnoha místech republiky uskutečnil Den za obnovu lesa. Datum bylo vybráno záměrně, protože na podzim je nejlepší doba na sázení stromů a navíc 20. 10. je Den stromů. V Jihomoravském kraji byla vybrána lokalita nacházející se kousek od zastávky MHD "Stará dálnice" (cca mezi...

Zaměstnanci z úřadu odhodlaní darovat svoji krev se sešli na Fakultním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno Bohunice v úterý 24. září. Ve valné většině se jednalo o prvodárce, kteří úplně přesně nevěděli, co je čeká. Přesto se všichni chovali statečně a odhodlaně a ve skupince panovala dobrá nálada. To je asi hlavní výhoda společného...

Data o nemocnosti populace, silných a slabých stránkách zdravotní péče v Jihomoravském kraji a v Brně, predikce pravděpodobného vývoje a demografické trendy, které další vývoj determinují - to vše bylo prezentováno na konferenci "Zdraví a zdravotnictví JMK v číslech", která se konala 21. října 2019 v hotelu Continental v Brně. Konference přinesla...

Zatímco možnost využívání hromadných dopravních prostředků je všeobecně známá, informace o sdílení automobilů ještě příliš rozšířené nejsou. V našich podmínkách pojem sdílení automobilů (tzv. carsharing) tedy znamená spíš pronájem a poskytovateli přináší bezesporu nějaký ten zisk. I tak má ale své výhody i pro uživatele - posuďte sami:

Pokud máte zájem podpořit provoz chráněných dílen, zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením nebo jinak hendikepované na trhu práce, máme pro Vás pár zkušeností a tipu. První se týká ostravské organizace PUNTIK, druhý naší jihomoravské - ústavu Práh jižní Morava.