Jihomoravský kraj - zajímavosti, inspirace a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

V našem Akčním plánu nezahálíme. A abyste viděli, čemu všemu se věnujeme, přinášíme vám přehled všech akcí za měsíc červen 2024.

Každý rok Jihomoravský kraj předává ceny těm nejlepším soutěžícím regionálního kola soutěže Kraje pro bezpečný internet (KPBI). A také letos jsme měli tu čest se sejít v sále Zastupitelstva na Krajském úřadu Jihomoravského kraje společně se soutěžícími i zástupci JMK. Pojďme se podívat, jak vše dopadlo.

7. 5. 2024 skončila putovní výstava Ligy proti rakovině s názvem "Každý svého zdraví strůjcem", která byla na dobu jednoho týdne instalována v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3.

Moravský Krumlov, únor 2024. Toto místo a datum se stalo dějištěm prvního Spolkového dne, který uspořádala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace.

Ve spolupráci s agenturou JINAG pořádáme několik modulů k tématu participace. Zapojte se do vzdělávání a využijte získané znalosti k zapojování občanů.

Už nějakou dobu v marketingu firem existuje trend, při kterém se klade důraz na ekologicky přívětivé zboží a služby. Tato část udržitelnosti však mnohdy bývá samoúčelná a může díky ní docházet ke klamání koncových spotřebitelů. Podíváme se, co to greenwashing je a jak se mu Evropská komise snaží zamezit.

V roce 2023 jsme navázali první spolupráci s JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace. Společně jsme navíc zapsali unikátní hackathon "Všude dobře, doma nejlíp" do soutěže Dobrá praxe 2023. No a v podpoře dalších projektů chceme pokračovat i v roce následujícím.

Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 už mnoho let podporuje nejrůznější odborná školení, semináře a kurzy, které se zaměřují na různé sféry příjemců. Pojďme si představit dvě zajímavá školení, která se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila v letošním roce a také se podívejme na dvě unikátní soutěže pro jihomoravské žáky a...

V roce 2023 se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 o trochu více zaměřil na realizaci preventivních akcí pro členy, tedy obce a mikroregiony, ale pokračovali i s akcemi pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vedle stálic, jako jsou akce organizace Onkomaják nebo přednášky o zdravotní gramotnosti ve spolupráci s Krajskou...