Jihomoravský kraj - zajímavosti, inspirace a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Moravský Krumlov, únor 2024. Toto místo a datum se stalo dějištěm prvního Spolkového dne, který uspořádala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace.

Ve spolupráci s agenturou JINAG pořádáme několik modulů k tématu participace. Zapojte se do vzdělávání a využijte získané znalosti k zapojování občanů.

Už nějakou dobu v marketingu firem existuje trend, při kterém se klade důraz na ekologicky přívětivé zboží a služby. Tato část udržitelnosti však mnohdy bývá samoúčelná a může díky ní docházet ke klamání koncových spotřebitelů. Podíváme se, co to greenwashing je a jak se mu Evropská komise snaží zamezit.

V roce 2023 jsme navázali první spolupráci s JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace. Společně jsme navíc zapsali unikátní hackathon "Všude dobře, doma nejlíp" do soutěže Dobrá praxe 2023. No a v podpoře dalších projektů chceme pokračovat i v roce následujícím.

Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 už mnoho let podporuje nejrůznější odborná školení, semináře a kurzy, které se zaměřují na různé sféry příjemců. Pojďme si představit dvě zajímavá školení, která se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila v letošním roce a také se podívejme na dvě unikátní soutěže pro jihomoravské žáky a...

V roce 2023 se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 o trochu více zaměřil na realizaci preventivních akcí pro členy, tedy obce a mikroregiony, ale pokračovali i s akcemi pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vedle stálic, jako jsou akce organizace Onkomaják nebo přednášky o zdravotní gramotnosti ve spolupráci s Krajskou...

V roce 2022 proběhlo na území Jihomoravského kraje několik akcí, jejímž cílem bylo rozhodovat nejen o rozvoji obcí, ale zejména o tomto rozvoji rozhodovat společně s jejich občany. Obvykle se jedná o formu veřejného fóra, participativního rozpočtu nebo často v případě samotného kraje veřejného projednávání strategických dokumentů, jako je územní...

V rámci Evropského týdne mobility jsme strávili sobotní dopoledne na cyklostezce v Areálu Hněvkovského v Brně s Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje a útvarem BESIP.

Organizace Práh jižní Morava letos pořádá již 21. ročník osvětové kampaně Dny duševního zdraví, které se budou odehrávat ve dnech 10. až 14. října 2022 v Brně. Destigmatizační události v rámci těchto dnů budou probíhat pod záštitou radních pro sociální a zdravotní oblast Jihomoravského kraje a zaměřovat se budou se na laickou i odbornou veřejnost....