Jihomoravský kraj - zajímavosti a aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

I začátkem roku 2021 můžete využít výhod seminářů a online webinářů k získání velmi užitečných a zajímavých podnětů pro rozvoj vaší obce, či komunity. Mnohé z nich se soustřeďují na ochranu krajiny a udržitelnost, jiné zase na komunitní projekty. Tyto semináře se pak hodí zejména pro projekty obcí, ale i jednotlivců, kteří jsou v obci nebo městské...

Takto pro letošek vypadají vratné kelímky v rámci aktivity kampaně Kraj bez plastu. 10 300 kusů bylo distribuováno 11 municipalitám. Vyhotovila je firma CupSystem a použila u toho námi zadaný grafický podklad, který koresponduje s barvami Jihomoravského kraje a obsahuje logo Projektu Zdravý kraj.

Sborník vyšel jako dílčí část projektu Krajská rodinná politika a může krajům i jednotlivým municipalitám sloužit jako výrazný zdroj inspirace v náhledu na rodinnou politiku a různorodé aktivity. Ve Sborníku se objevuje také několik projektů z Jihomoravského kraje, včetně schválené Koncepce rodinné politiky 2020 - 2030, kterou je možné stáhnout na...

Mezi 26. a 30. zářím 2020 se v Brně uskutečnil tradiční Běh pro Hospic sv. Alžběty. Účastí na běhu mohli amatérští sportovci podpořit péči Hospice o jejich klienty. Za Jihomoravský kraj se rovněž zúčastnilo několik zaměstnanců Krajského úřadu, díky čemuž bylo možné Hospic finančně obdarovat z rozpočtu Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, stejně...

Udržitelný rozvoj společnosti, naplňování potřeb současných generací, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat potřeby vlastní, to je základním smyslem společenské odpovědnosti. Jde o dobrovolný závazek nad rámec zákonných povinností. Zohledňuje činnost a potřeby široké škály osob a institucí, od zákazníků, dodavatelů,...

Ve dnech 6. - 8. října 2020 se v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné uskuteční tradiční Podzimní škola, která bude ovšem obsahovat i Jarní a Letní školu. Předchozí dvě byly zrušeny kvůli koronavirové pandemii. Součástí programu bude i ROZVOJOVNA pro členy NSZM, kde mohou sdílet své zkušenosti, postupy a praxe, nebo se minimálně od svých...

Pro inspiraci přikládáme červnové číslo Newsletteru projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům - strategické zadávání veřejných zakázek. Například se v něm dočtete, jak podpořit místní podnikatele v obcích, nebo o Evropské sbírce příkladů dobré praxe SOVZ.

Dne 23. 6. 2020 se v dopoledních hodinách sešla Pracovní skupina Projektu Zdravý kraj a MA21. Na programu jednání bylo několik bodů k hlasování. Například se rozhodovalo o dodavateli vratných kelímků, o které si zažádaly obce, mikroregiony a sdružení obcí pro své akce. Stejně tak byla odhlasována podoba grafického návrhu kelímků.

Dne 9. 6. 2020 od 14:00 hodin byl na půdě krajského úřadu v Brně projednáván územní plán, který je nezbytným krokem pro zahájení prací na velkých stavebních projektech. Vzhledem k tomu, že se změny v územním plánování týkají mnoha tisíců obyvatel, ale současná pandemická situace značně komplikuje veřejná projednávání, schválilo vedení kraje formu...