Jihomoravský kraj - aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Zajímáte se hlouběji o kampaň Ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu? (Mimochodem, ke kampani se připojil také Jihomoravský kraj vlastní kampaní Dost bylo plastu, o které se dočtete také na těchto stránkách).

Ve čtvrtek 9.5.2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje konal seminář "Strategické plánování z hlediska dlouhodobého rozvoje obcí". Seminář se uskutečnil v rámci projektu "Efektivní správa obcí", který realizuje Svaz měst a obcí ČR s podporou ESF a OP Zaměstnanost. V rámci semináře byli účastníci seznámeni také s nástrojem místní...

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo dne 24. dubna 2019 poskytnutí dotací obcím, městům a dobrovolným svazkům obcí začleněným do Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21. O dotace požádalo 19 členů projektu z celkového počtu 28.

Děkujeme!

30.04.2019

Děkujeme, že navštěvujete naše stránky! Tak vypadá vývoj návštěvnosti od jejich vzniku na počátku roku 2019

Od 15. dubna do 31. května 2019 probíhá každoroční zjišťování míry spokojenosti se službami, které poskytuje Krajský úřad Jihomoravského kraje poskytuje. Budeme velmi rádi, pokud nám prostřednictvím krátkého elektronického dotazníku dáte vědět, co je pro Vás důležité, s čím jste spokojeni a v čem spatřujete možnosti ke zlepšení. Výsledky...

Již pošesté hostil Krajský úřad Jihomoravského kraje zástupce příspěvkových a neziskových organizací z kraje na tradičním Velikonočním jarmarku. Oblíbenou akci zahájil ředitel úřadu, Roman Heinz, připomenutím původu Velikonoc a jejich významu v historii i v dnešní době.

Senior bez nehod je zajímavá vzdělávací aktivita, kterou mohou využít obce, a to zcela zdarma. Zaměřena je na bezpečné chování seniorů v silničním provozu, a to jak v pozici seniora coby řidiče, cyklisty, cestujícího hromadnou dopravou, tak i chodce. Jedná se o projekt, který je financovaný z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů,...

Jak už se stalo skoro tradicí, i letos se konala celorepubliková dobrovolnická akce na pomoc životnímu prostředí "Ukliďme svět, ukliďme Česko!". Do této akce se zapojují stovky lidí po celé zemi, takže samozřejmě i v Jihomoravském kraji. Dobrovolníci uklízeli odpadky, které odhodili do lesa, na louku nebo do trávy ti, co nechápou, že životní...

Tradiční velikonoční jarmark na krajském úřadě "s přesahem" se bude konat 9. dubna 2019 v budově na Žerotínově náměstí a 11. dubna v budově na Cejlu. Jako obvykle se budou prodávat rukodělné výrobky od klientů nebo studentů krajských příspěvkových organizací (například keramika, polštářky, košíky, svíčky z domovů pro seniory a ústavů sociální péče,...