Jihomoravský kraj - aktivity realizované v rámci Projektu Zdravý kraj a pomocí nástroje místní Agenda 21

Zaměstnanci z úřadu odhodlaní darovat svoji krev se sešli na Fakultním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno Bohunice v úterý 24. září. Ve valné většině se jednalo o prvodárce, kteří úplně přesně nevěděli, co je čeká. Přesto se všichni chovali statečně a odhodlaně a ve skupince panovala dobrá nálada. To je asi hlavní výhoda společného...

Data o nemocnosti populace, silných a slabých stránkách zdravotní péče v Jihomoravském kraji a v Brně, predikce pravděpodobného vývoje a demografické trendy, které další vývoj determinují - to vše bylo prezentováno na konferenci "Zdraví a zdravotnictví JMK v číslech", která se konala 21. října 2019 v hotelu Continental v Brně. Konference přinesla...

Zatímco možnost využívání hromadných dopravních prostředků je všeobecně známá, informace o sdílení automobilů ještě příliš rozšířené nejsou. V našich podmínkách pojem sdílení automobilů (tzv. carsharing) tedy znamená spíš pronájem a poskytovateli přináší bezesporu nějaký ten zisk. I tak má ale své výhody i pro uživatele - posuďte sami:

Pokud máte zájem podpořit provoz chráněných dílen, zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením nebo jinak hendikepované na trhu práce, máme pro Vás pár zkušeností a tipu. První se týká ostravské organizace PUNTIK, druhý naší jihomoravské - ústavu Práh jižní Morava.

Tip na projekt Rozhled, 3 měsíční mentoringový program, který zaměřuje na mladé lidi a jejich profesní nasměrování. Projekt je primárně pro středoškoláky pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí (avšak není podmínkou).

Tento článek pojednává o jedné události, která se konala ve středu 19. června v Praze, a které měla koordinátorka Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 čest se také zúčastnit. Jednalo se o "Snídani společenské odpovědnosti" (CSR = Corporate Social Responsibility, Společenská odpovědnost firem). Snídani pořádala Asociace společenské odpovědnosti a...

18. června se v Jihomoravském kraji uskutečnily první jarní semináře pro žáky ZŠ v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. S projektem v JMK spolupracuje také "náš" Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21. Semináře se konaly se v Moravském krasu, v Ostrově u Macochy, a to jak v klasické ZŠ, tak v ZŠ při dětské léčebně se speleoterapií.

Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) se k myšlence odpovědného nakupování a zadávání veřejných zakázek přihlásil již v roce 2014, od roku 2015 pak aktivně koncept společenské odpovědnosti (CSR) ve vybraných nákupech uplatňuje.

Ještě před několika lety si většina z nás pod pojmem minimalismus představila umělecký styl, který se objevil zhruba v 50. letech 20. století v sochařství a malířství a rozšířil se také do architektury, designu a hudby. V oblasti hudby je poměrně známým zástupcem Philip Glass, při vyslovení jehož jména si téměř jistě nevybavíte žádnou konkrétní...