Facebook

Udržitelný rozvoj

Naše aktivity směřujeme k uplatňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života našich obyvatel ve všech jeho aspektech

Podpora zdraví v obci

Požádali jsme o dotaci Zdravé municipality JMK na podporu aktivit zaměřených na prevenci kardiovaskulárních chorob a zdravý životní styl

Přátelská komunita

Podporujeme spolupráci obce, Základní a mateřské školy a místních spolků. Budujme aktivní komunitní život tak, aby se Unkovice staly příjemným a přátelským místem pro život.

Dobrá praxe

Jsme připraveni sdílet dobrou praxi mezi zdravými obcemi v rámci tohoto webu a při společných setkáváních