Projekt Bezpečně v kyberprostoru

Pro více informací klikněte na tlačítko níže - otevřou se Vám www stránky projektu:

Preventivní projekt Bezpečně v kyberprostoru vznikl v roce 2011 ve spolupráci Jihomoravského kraje - Projekt Zdravý kraj a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Do vzniku projektu se zapojila také Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Orgán sociálně právní ochrany dětí, Městské státní zastupitelství v Brně, Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov a Městská policie Brno.

Hlavním cílem projektu je omezování rozšíření nebezpečných počítačových jevů a dále zvyšování informovanosti občanů o možných rizicích ve virtuálním světě. Jako další cíl si projekt klade rozšíření a zlepšení spolupráce jednotlivých složek (škola, obec, policie, rodiče).

V rámci projektu je proškolována široká veřejnost - žáci, studenti, pedagogové, rodiče. V minulých letech byli proškoleni např. - školní metodici prevence, ředitelé škol, vyučující IT, úředníci na krajském úřadě ad.

Projekt se snaží neustále reagovat na aktuální trendy a rizika kyberprostoru. V souvislosti s tím vzniklo a vzniká mnoho doprovodného materiálu:

- metodické DVD pro učitele

- informační letáky

- videospoty (dokreslující problematiku kyberšikany a kyberkriminality)

- webové stránky

- Facebookový profil

- komiks

- mobilní aplikace POZOR NA TRIKY

- pracovní sešity pro žáky I: a II. stupně ZŠ

Součástí projektu je i každoročně vyhlašovaná soutěž pro žáky a studenty ZŠ i SŠ celého Jihomoravského kraje.

V roce 2017 získal projekt Bezpečně v kyberprostoru druhé místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.

V současné době projekt realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem - Projekt Zdravý kraj a Místní agenda 21 a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.