Projekt Proč říci NE cigaretám

Pro více informací klikněte na tlačítko níže. Otevřou se Vám www stránky tohoto projektu.

Hlavní cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Autoři projektu předpokládají, že nejúčinnější prevencí vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této problematice. Odborní zdravotničtí pracovníci se zkušenostmi s léčbou této závislosti a bohatými zkušenostmi s léčbou nemocí spojených s kouřením poskytnou žákům základních a středních škol komplexní informace vztahující se ke škodlivosti užívání tabákových výrobků. Na konkrétních příkladech rovněž vysvětlí dopad této závislosti na zdraví a život člověka.
Nejvnímavější a nejzranitelnější skupinou ohroženou nikotinovou závislostí jsou především děti a mladí lidé před dosažením dospělosti.
Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, když jim bylo méně než 16 let. První cigareta přichází v průměru mezi 12. až 14. rokem.
Prevence kouření u dětí a mládeže by měla patřit mezi prioritní úlohu naší společnosti, měla by být komplexní a realizována celou společností. Nejdůležitější je ovšem prevence v rodině a ve škole.
Restrikční opatření ze strany státu, které mají za cíl omezit dostupnost prodeje a užívání tabákových výrobků, jsou zcela nedostačující. Podle výsledků mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace a Centra pro kontrolu nemocí v USA, realizované v roce 2011 rovněž v ČR, uvádělo aktuální užívání některé z forem tabáku 36,5 % dětí (30,6 % kouření cigaret) ve věku 13 až 15 let.
Projekt prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku byl odstartován ve školním roce 2014/2015 na základních školách v Brně pod záštitou Magistrátu města Brna a Fakultní nemocnice Brno - Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. Účastnilo se ho 20 základních škol s velice pozitivními ohlasy a zájmem o další pokračování.

V současné době je projekt hrazen Jihomoravským krajem z projektu Zdravý kraj a nefinančně podporován Fakultní nemocnicí Brno - Klinikou nemocí plicních a TBC.