Setkání koordinátorů členských municipalit

07.02.2020

V pátek 7. února se koordinátoři obcí, měst a dobrovolných svazků zapojených do Projektu Zdravý kraj a místní agenda 21 setkali na krajském úřadě, aby se dozvěděli, co je čeká v nejbližším období i v roce 2020. Hovořilo se o plánu aktivit projektu na rok 2020, o tom, co by koordinátory zajímalo a o jakou podporu ze strany kraje by měli zájem (za tímto účelem měli možnost vyplnit dotazník) a hlavně o dotačním programu Zdravé municipality JMK 2020. 

Velmi zajímavý a inspirativní příspěvek na téma využití volného času dětí i představení místních podnikatelů přednesl starosta obce Telnice.

Prezentace ze setkání si lze prohlédnout nebo stáhnout níže: 

Prezentace v Power Point - úvod a plán aktivit:

Prezentace k dotačnímu programu Zdravé municipality JMK:

Vzor k žádosti o dotaci - popis projektu

Vzor k žádosti o dotaci - rozpočet projektu

Prezentace - obec Telnice: