Zvažujete rekonstrukci obecní knihovny?

09.11.2019

Potom by Vaší pozornosti neměl ujít zajímavý projekt, který se touto problematikou zabývá. Knihovna totiž nemusí být ztichlým a potemnělým prostorem pouze pro náruživé čtenáře, ale při vhodně zvoleném řešení interiéru může plnit mnoho dalších funkcí. Jak pravil nizozemský architekt R. Koolhaas: "Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi."

Na pomoc knihovnám i jejich zřizovatelům existuje Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, jehož náplní je proměna veřejných knihoven v moderní, kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí. Hlavním posláním je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat. Metodické centrum nabízí poradenství nejen v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu. Nezbytnou součástí činnosti centra je konzultace a poradenství v oblasti poskytovaných služeb a funkcí knihoven obcí tak, aby reflektovaly potřeby společnosti daného místa.

Webové stránky, které informují podrobněji o této problematice, naleznete na adrese https://mcvrk.mzk.cz/. Obsahují například inspirativní fotografie již zrealizovaných projektů, informace o možnostech financování, manuály, doporučení i rádce pro realizaci konkrétních interiérových prvků.

Metodické centrum zastřešuje pro celou republiku Moravská zemská knihovna v Brně a kontaktní osobou, na kterou se můžete obrátit, je Mgr. Lenka Dostálová, email: mcvrk@mzk.cz, tel: 541 646 165. 

Příklad dobré praxe - Místní knihovna Ostrožská Nová Ves: