Zaměstnávání žen, mužů po MD (RD)

11.04.2017

Ve venkovských oblastech je velký problém s úbytkem obyvatelstva. Sběr, kompletace a následná prezentace různých způsobů pomoci při návratu žen a mužů do pracovního procesu po mateřské či rodičovské dovolené by měla pomoci tento odliv zastavit. Jde například o práci na dálku, práci z domu, pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnavatele, odbourávání psychických zábran při návratu do práce. Výstupem aktivity bude konference a brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD). Garantem aktivity je Kraj Vysočina.

Prezentace a fotodokumentace aktivity ke stažení: