Základní údaje

29.01.2019

Koordinátorka zdravého městyse: Tereza Jiráčková, e-mail: mistostarosta@pozorice.cz, tel. 723 990 864

Odpovědný politik: Ing. Aleš Krč, e-mail: starosta@pozorice.cz, tel. 724 186 156