Základní údaje

07.10.2019

Koordinátor projektu a odpovědný politik za projekt: Pavel Šťastný, místostarosta obce. E-mail: mistostarosta@tvarozna.cz, tel. 602 209 426