Základní údaje

29.01.2019

Koordinátorka zdravé obce a odpovědný politik: Ing. ľubomíra Vařechová, e-mail: ou.zeraviny@seznam.cz, tel. 723 337 316