Vzdělávání v oblasti MA21/G21

Vzdělávání pro osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Skládá se z devíti na sebe navazujících modulů. Účast na těchto seminářích pomůže účastníkům ze všech zapojených regionů při realizaci projektů přímo v jejich obci. Garantem aktivity je země Dolní Rakousko.

Pozvánka na 1. a 2. modu

Pozvánka na 3. modul

Pozvánka na 4. modul

Pozvánka na 5. modul

Pozvánka na 6. modul

Pozvánka na 7. modul

Pozvánka na 8. modul

Pozvánka na závěrečnou konferenci Projektu Magnet