Vzdělávání v oblasti MA21/G21

10.04.2017

Vzdělávání pro osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Skládá se z devíti na sebe navazujících modulů. Účast na těchto seminářích pomůže účastníkům ze všech zapojených regionů při realizaci projektů přímo v jejich obci. Garantem aktivity je země Dolní Rakousko.

Pozvánka na 1. a 2. modu

Pozvánka na 3. modul

Pozvánka na 4. modul

Fotodokumentace 3. a 4. modul

Pozvánka na 5. modul

Fotodokumentace 4. a 5. modul

Pozvánka na 6. modul

Pozvánka na 7. modul

Pozvánka na 8. modul

Pozvánka na závěrečnou konferenci Projektu Magnet