Ukliďme svět, ukliďme Česko

28.03.2019

Jak už se stalo skoro tradicí, i letos se konala celorepubliková dobrovolnická akce na pomoc životnímu prostředí "Ukliďme svět, ukliďme Česko!". Do této akce se zapojují stovky lidí po celé zemi, takže samozřejmě i v Jihomoravském kraji. Dobrovolníci uklízeli odpadky, které odhodili do lesa, na louku nebo do trávy ti, co nechápou, že životní prostředí je všude kolem nás a pokud tady chceme spokojeně žít v příjemném prostředí, tak si ho nemáme zaházet odpadky, že zvířata v lese nechtějí žít ve společnosti vyhozené lednice nebo se zamotat do plastového obalu při pastvě.

Hlavní uklízecí den byl stanoven na 6. dubna 2019. Zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje zorganizovali s přispěním Projektu Zdravý kraj a MA21 na tento den akci "Ukliďme v Moravském krasu s Krajským úřadem JMK" v okolí Kaprálova mlýna a Ochozi u Brna.

Uklízelo se ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny Správou Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Střediskem ekologické výchovy Kaprálův mlýn.

Agentura odvezla sklizené odpady a pro účastníky zajistila exkurzi do Ochozské jeskyně v květnu, Kaprálův mlýn poskytl sociální zázemí a prostor pro občerstvení u ohně, kde si budou moci zájemci po akci opéct špekáčky nebo jablka a něco popít.

Akce se zúčastnilo cca 20 osob, pomocnou ruku podali také cizinci žijící na území Jihomoravského kraje, které zorganizovalo Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců. Odpadkem se naplnilo 20 pytlů!

Z prostředků Projektu Zdravý kraj a MA21 bylo poskytnuto zúčastněným občerstvení na posilněnou. Ještě jednou děkujeme!