Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou JmK p.o.

02.12.2021

V roce 2021 se PZK a MA 21 podařilo zorganizovat celkem 12 kurzů první pomoci pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na kterých každoročně spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.

Kurzy se mimořádně neuskutečnily v roce 2020 z důvodů epidemie onemocnění covid-19. Konkrétním důvodem byla vytíženost záchranných služeb a také omezení kontaktů nejen mezi zaměstnanci, ale také veřejností. Ač také v roce 2021 přišla nová vlna onemocnění, podařilo se v průběhu října a listopadu realizovat kurzy pro více jak 100 zaměstnanců a to na téma základní první pomoci, pomoci u dopravních nehod a u dětí.

Nutno říct, že o kurzy je každoročně velký zájem, ale bohužel se nedostane na všechny zaměstnance z rozpočtových i časových důvodů. Také proto se v plánu aktivit PZK a MA 21 objevují každoročně, abychom dokázali kapacity naplnit. Kurzů se neúčastní více jak 15 zaměstnanců, protože se jim každý přednášející musí dostatečně věnovat. V průběhu kurzu si totiž účastníci jednotlivě nebo ve dvojicích zkouší praktický nácvik první pomoci, včetně užití defibrilátoru.

Ačkoliv jsme plánovali ještě několik dalších kurzů v průběhu prosince, z důvodů vrcholu další vlny onemocnění covid-19 a extrémním vytížením záchranné služby, jsem se rozhodli, že je uspořádáme až v dalším roce.

Všem přednášejícím děkujeme a myslíme, že bychom také měli ZZS JMK popřát co nejméně obtížnou službu v roce 2021.