Senior bez nehod

27.02.2019

Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě

Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů proběhne v letech 2018 a 2019 osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou budou
lidé starší 65 let.

Výchozí stav:

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohrožení. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky  17,3 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 25 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.

Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 4x vyšší!

Hlavní cíle projektu:

 • Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této
  problematice.
 • Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení
  opatření, jež přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích.
 • Představení potenciálu moderních asistenčních systémů
  motorových vozidel.
 • Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty a
  chodce.
 • Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku
  účastníka silničního provozu.
 • Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech.

Forma projektu - turné:

Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto
představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky. Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

Mediální kampaň:

Součástí projektu bude i mediální kampaň. Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba 1 900 000 seniorů žijících v ČR a účast přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.

Tváře projektu:

Tvářemi projektu a kampaně budou herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.


Projekt Senior bez nehod je financován z fondu
zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Bližší informace podá:

Jiří Šlachta
vedoucí produkce kampaně Senior bez nehod
tel.: 736 531 728
e-mail: jiri.slachta@echopix.cz

www.seniorbeznehod.cz