ROZHLED - projekt pro studenty 3. a 4. ročníku SŠ

Tip na projekt Rozhled, 3 měsíční mentoringový program, který zaměřuje na mladé lidi a jejich profesní nasměrování. Projekt je primárně pro středoškoláky pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí (avšak není podmínkou).