O aktivitě Senior bez nehod

04.04.2019

Senior bez nehod je zajímavá vzdělávací aktivita, kterou mohou využít obce, a to zcela zdarma.  Zaměřena je na bezpečné chování seniorů v silničním provozu, a to jak v pozici seniora coby řidiče, cyklisty, cestujícího hromadnou dopravou, tak i chodce. Jedná se o projekt, který je financovaný z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů, generálním partnerem je Pojišťovna Kooperativa. Záštitu převzali MZ ČR, PČR, BESIP, SMO a Senioři ČR. Nemusíte mít obavu, že co je "zdarma", je podezřelé, jedná se o příjemnou a informačně hodnotnou akci.

Její užitek spočívá zejména v tom, že senior je v silničním provozu více ohroženou skupinou. Dozvěděli jsme se, že každý čtvrtý člověk, který v důsledku dopravní nehody zemřel, byl senior. Přitom podíl seniorů na naší populaci je menší než čtvrtinový (cca 18 %). Předpokládá se však, že podíl seniorů bude narůstat: v roce 2030 se odhaduje na 25 % a v roce 2050 dokonce na 50 %. U osob mezi 65 a 74 lety je dvakrát vyšší riziko, že dopravní nehoda pro ně bude smrtelná než u mladších lidí, u osob nad 74 let je tato smutná pravděpodobnost dokonce šestnáctkrát vyšší.

Realizace vzdělávací akce probíhá formou, kterou lze nazvat moderovaným divadelním představením s videoukázkami. Do Vaší obce přijede tým projektu, sestávající ze dvou herců, moderátora akce a technika. Obec zajistí pouze prostory, židličky a připojení k elektrickému proudu. Délka představení trvá něco přes hodinu a před diváky se střídají moderátor s užitečnými informacemi a fakty, herci s vtipnými a poučnými scénkami na dané téma a videospoty, buď se "slovem odborníka" nebo s ukázkami zapeklitých dopravních situací.


Jedno z prvních představení v letošním roce na jižní Moravě proběhlo na počátku dubna v Rudce (u Domašova), pokud víme, ještě předtím i v Hodoníně. Tento článek vznikl na základě inspirace získané právě v Rudce. Sál obecního úřadu byl téměř plný, přišlo skoro 70 osob. Každý účastník navíc obdržel pěknou informační brožurku, DVD, reflexní pásku a minerálku. Hezké bylo i to, že po skončení představení mohli návštěvníci v sále chvíli posedět a sdělit si své dojmy.

Pokud tedy o představení Senior bez nehod uvažujete, zkuste ji! V případě zájmu kontaktujte:

Jiří Šlachta
vedoucí produkce kampaně Senior bez nehod
tel.: 736 531 728
e-mail: jiri.slachta@echopix.cz

www.seniorbeznehod.cz