Nadace Partnerství nabízí možnosti vzdělávání

02.02.2022

Chcete se stát Climate Heroes? To znamená prakticky bojovat za lepší životní prostředí, rozvíjet se a inspirovat? Nadace Partnerství vyhlašuje vzdělávací program pro mladé zájemce od 15 do 24 let, který obsahuje:

  • 4 vzdělávací víkendy
  • Exkurze na místa praktických změn
  • Podporu a realizaci vlastního projektu
  • Seberozvoj a inspirace

Do projektu je možné podat přihlášky do 28. 2. 2022. Více informací lze nalézt na stránkách Nadace https://www.nadacepartnerstvi.cz/re-Generator.

Nadace Partnerství je součástí mezinárodního konsorcia Environmental Partnership Association (EPA) a metodicky i finančně podporuje různé environmentální projekty od jednotlivců, ale i komunit. Prestižní je také soutěž Adapterra Awards, která oceňuje formou hlasování ty nejlepší projekty z celé České republiky.