Kraj podpořil obce darováním vratných kelímků

08.01.2020

V roce 2019 se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 připojil ke krajské kampani Kraj bez plastu (informace o této kampani naleznete například na adrese https://testweb.jmk.cz/content/13143

.Obce z Jihomoravského kraje, které jsou členem Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 dostaly možnost dostat darem vratné nápojové kelímky k využití zejména na akcích, které pro své občany pořádají. Zájem o kelímky projevilo 22 obcí, maximální počet kelímků pro jednu obec činil 500 kusů.

Kelímky byly poskytnuty jako věcný dar od Jihomoravského kraje na základě rozhodnutí rady kraje a uzavřených smluv. Dodala je firma NicNack, celkem bylo pro obce nakoupeno 10 tisíc kusů. Kelímky jsou opatřené logem Jihomoravského kraje a logem Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21.

Na obrázku níže je starosta obce Velatice bezprostředně po převzetí kelímků (zdroj Facebook).