Jak žít bez odpadu - bez obalu - bez plastu

11.06.2019

Tuto otázku si položili účastníci 6. ročníku konference společenskéodpovědnosti pořádané krajským úřadem dne 6.6.2019, neboť právě tématu omezení vzniku odpadubyla konference věnována. Jak také jinak, v roce prvních krůčků naší kampaně"Kraj bez plastu". Letošní konference byla tak trochu "jiná", dá se řícialternativní - už jen tím, že se konala v originálním prostředí brněnskéhoIMPACT HUBu na ulici Cyrilská. Běžně v IMPACT HUBu rozjíždějí své projektya sdílí pracovní prostor převážně mladí podnikatelé, ale pro tento den seotevřel pro zaměstnance obecních úřadů, příspěvkových organizací, neziskovek,ale i ostatním zájemcům o toto téma.

V moderním stylu byl zorganizován i program: namísto klasických monologů s prezentacemi se jednalo o živé diskuse odborníků i amatérských nadšenců ve dvou panelových blocích: první byl zaměřen na to, jak vzniká odpad, jak mu předcházet a jak jej využívat, navazující blok se věnoval možnostem zamezení vzniku odpadu v domácnosti a v práci. Spektrum diskutujících bylo pestré, a ačkoliv se možná jednalo tu a tam o zastánce protichůdných názorů, k žádnému slovnímu boji ani konfliktům nedošlo. Atmosféra celé konference byla příjemná a přátelská, jak bylo vidět na spokojených tvářích posluchačů. Protože bylo diskutujících opravdu mnoho, namátkově uvádíme alespoň náměstka Ministra životního prostředí Vladislava Smrže, zástupkyni společnosti SAKO, a.s. Ivetu Jurenovou, ředitelku Nadace Veronica Helenu Továrkovou, odbornici na odpovědné zadávání veřejných zakázek z Ministerstva práce a sociálních věcí Moniku Dobrovodskou, minimalistu Alvina Korčáka a jako zástupce Jihomoravského kraje a současně organizátora mnoha prospěšných ekologicky orientovaných aktivit Miroslava Kubáska.

Po striktně veganském a bezobalovém obědě připraveném sociálním družstvem Tři ocásci následovaly souběžné workshopy. A to jak intelektuálně zaměřené, tak i manuální! Mezi ty první patřil workshop zaměřený na odpovědné zadávání veřejných zakázek s Monikou Dobrovodskou a tipy pro ochranu životního prostředí v každodenním životě člověka s Helenou Továrkovou, mezi ty druhé pak výroba semínkových bomb a vermikompostérů s KOKOZA, o.p.s. Z praktických workshopů si účastníci odnesli "blátivé kuličky" se semínky, která možná za nějakou dobu přispějí ke zkrášlení našeho okolí novými rostlinkami, a také kompostérky se žížalami vyrobené z nevyužitých kbelíků od mléka.

Pokud jste nemohli na konferenci letos přijít, tak se těšte na příští rok :-) Pozvánky obcím a příspěvkovým organizacím určitě zase přijdou!