Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

02.03.2019

Do 19. března 2019 (původní termín byl prodloužen) je možné podat přihlášku do soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit nejen firmy, ale i úřady nebo organizace veřejného sektoru, které jsou v Jihomoravském kraji aktivní v při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům v kraji. Principy zahrnují především problematiku životního prostředí a sociální odpovědnost i vlastní společenskou roli a odpovědnost.

Možná jste o této ceně nevěděli, a přitom ve Vy sami, Vaše příspěvková organizace, nebo firma či neziskovka ve Vaší obci při své činnosti principy společenské odpovědnosti uplatňuje a cenu si zaslouží. Neváhejte tedy a podejte si přihlášku, nebo dotyčný subjekt o této možnosti informujte. Vítězové nejen získají samotnou cenu (v podobě uměleckého díla), ale i respekt a prestiž a slova ocenění za to, co dělají a jak se chovají.

Soutěž zahrnuje kategorie:

1) organizace veřejného sektoru

  • obce

  • s rozšířenou působností

  • ostatní

  • ostatní organizace veřejného sektoru

  • do 50 zaměstnanců

  • nad 50 zaměstnanců

2) podnikatelské subjekty

  • do 50 zaměstnanců

  • do 250 zaměstnanců

  • nad 250 zaměstnanců

Uchazeči jsou posuzováni nezávislými externími hodnotiteli na základě zaslaných dotazníků.

Přihlásit se do soutěže je možné na základě zaslání přihlášky a dotazníku, které jsou spolu s instrukcemi dostupné na webových stránkách Jihomoravského kraje pod odkazem https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381782&TypeID=2. Kontaktní osobou je Mgr. Petra Švambergová z útvaru řízení kvality Krajského úřadu Jihomoravského kraje, e-mail: svambergova.petra@kr-jihomoravsky.cz.