Zastupitelstvo JMK schválilo akční plány a odpovědného politika

25.02.2021

Dne 18. 2. schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Hodnotící zprávu za rok 2020 a Plán zlepšování pro rok 2021. Díky tomu se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 může postupně zaměřovat na realizaci jednotlivých aktivit. Vycházet ovšem musíme z nižšího rozpočtu a epidemiologických opatření v jednotlivých měsících v průběhu celého roku.

Nejbližší akcí bude registrace zaměstnanců KrÚ JMK do celostátní výzvy Do práce na kole. Dále budeme diskutovat nad způsobem realizace výroby a distribuce vratných nápojových kelímků pro jednotlivé členy PZK a MA 21, kteří je ještě ve svém skladu nemají.

Zastupitelstvo JMK dále schválilo odpovědného politika za PZK a MA 21. Tím je opět člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje, předseda Výboru pro regionální rozvoj a místopředseda Výboru pro meziregionální vztahy, pan Radomír Pavlíček. Odpovědný politik Zdravý Jihomoravský kraj bude dále zastupovat na Valné hromadě Národní sítě zdravých měst České republiky.

Členové PZK a MA 21 se další důležité informace dozví v prvním letošním Newsletteru, který vyjde v březnu. Opět pro municipality platí možnost v Newsletteru zveřejnit vlastní článek.