Základní údaje

Koordinátorka zdravé obce: Ing. Iva Olejníková, tel.: 605 539 816, e-mail: referent@zelezne.cz

Odpovědný politik: Irena Záluská, místostarostka obce, tel.: 605 218 769, e-mail: zaluska.irena@gmail.com