Základní údaje

Koordinátorka projektu zdravé město a MA 21: Bc. Soňa Bystřická, e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz, tel. 515 216 339

Odpovědný politik: Ing. Jakub Malačka, MBA, e-mail: jakub.malacka@muznojmo.cz, tel. 515 216 203