Základní údaje

Koordinátorka zdravé obce a odpovědný politik: Martina Bílová, e-mail: starosta@tvarozna-lhota.cz, tel. 602 456 734