Základní údaje

Koordinátorka zdravé obce a odpovědný politik: Jarmila Gutmanová, e-mail: jarmilagutmanova@seznam.cz, tel. 607 242 960