Základní údaje

29.01.2019

Koordinátorka zdravého města: Ing. Ladislava Zítková, e-mail: zitkova.ladislava@brno.cz, tel. 542 173 075, 724 173 938

Odpovědný politik: Mgr. Petr Hladík, e-mail: hladik.petr@brno.cz, tel. 542 172 220