Kolik km jsme zdolali?

11.06.2019

Dohromady jsme zdolali 5 641 km! Co se týče pravidelnosti, tak nejlépe na tom byl tým "CHODEC - CHůzí Ochráníme Důležité Ekologické Cíle" s pravidelností 97,3 %. Tento tým byl také zářným příkladem meziodborového teambuildingu, neboť byl vyváženou směsicí úřednic z odboru kancelář ředitele, odboru životního prostředí a odboru ekonomického.


V kategorii výkonnosti jednotlivců všechny předjel uvolněný člen ZJMK Jan, který na kole i pěšky urazil neuvěřitelných 672 kilometrů!!!! Následoval Dušan s 455 kilometry a Pavel  s 310 km. Mezi ženami byla nejúspěšnější Simona, která zdolala téměř 232 km. Výše jmenovaný Jan svým krásným výkonem napomohl k vítězství týmu "Šórem po štatlu", který nasbíral 1017 km. Ani ostatní členové tohoto týmu se nenechali zahanbit. Vlastně to byly členky - Lenka, Jana, Radka a Hana, které se umí poprat nejen s financemi určenými na provoz našeho úřadu. Na chodkyně jsou výkony kolem 100 km na osobu velmi slušné.

Některé týmy byly větší, jiné menší, a proto absolutní počet zdolaných kilometrů neříká vše. Pokud posoudíme výkon vypočítaný na 1 člena týmu, tak zabodovala dvoučlenná "KRAJSKÁ KOLOpěška" (Irena a Dušan), ve které na jednoho člena připadá 298 km.

Porovnávat cyklisty a pěšáky společně by nebylo vůči pěšákům fér, a proto se sledoval také výkon učiněný výhradně po vlastních nohou. Mezi pěšáky zvítězila Šárka s 204 km, následována Stanislavem se 149 km a Michaelou se 128 km.

Zakončením celé výzvy byl závěrečný večírek s losováním cen, který se konal v podvečer ve čtvrtek 6. června v Otevřené zahradě Brno na Údolní. Štěstěna se usmála hned na dva týmy při losování těch, kteří vykázali potřebnou pravidelnost. Věcné ceny od sponzorů si přebrala zástupkyně týmu "Hořící Podrážka" Kateřina (dárkový batůžek od kliniky Gemini) a Michal tým "Bemodora" (krabici zázračných limonád netradičních příchutí, bohužel z části se nacházejících ve stavu po vypršení minimální doby trvanlivosti 😉).

Dá se však říci, že vítězem jsou všichni, kteří dokázali překonali svoji pohodlnost a rozhodli se udělat něco pro zdraví a zlepšení životního prostředí. Protože hlavním smyslem výzvy "Do práce na kole" je podpořit nemotorové způsoby dopravy v obcích a městech. A vítězstvím je i to, v "bezmotorovém" způsobu dopravy do práce pokračovat a vytrvat v dalších měsících.

O tom, jak dopadla soutěž "Buduj muskle", se dočtete příště. Ještě nejsou všichni přeměřeni :-)