Vnitrofiremní soutěž "Buduj muskle"

04.04.2019

Firemní koordinátorka výzvy "Do práce na kole" tímto vyhlašuje soutěž pro jednotlivce - zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do krajského úřadu registrované do výzvy "DO PRÁCE NA KOLE 2019".

Soutěž probíhá v období, ve kterém se koná celostátní výzva, tedy od 1. května 2019 do 31. května 2019. Soutěž je určena pro jednotlivce, zařazení jednotlivců do týmů nemá na výsledky žádný vliv.

Hlavní cíl soutěže: Dosáhnout zlepšení tělesného stavu soutěžících v důsledku provozování pravidelné a intenzivní sportovní aktivity v rámci výzvy Do práce na kole 2019.

Kritériem pro posouzení míry zlepšení tělesného stavu bude změna procentního podílu svalové hmoty na celkovém složení těla během trvání výzvy. (Vychází se z předpokladu, že naše tělo se skládá z těchto hlavních složek - vody, tuku, svalové hmoty a kostí.) 

Hodnotící prostředek: prostředkem pro zhodnocení podílu svalové hmoty na celkovém složení těla bude tzv. "chytrá váha", která je k dispozici pro zaměstnance, a která byla pořízena z finančních prostředků Projektu Zdravý kraj. Podíl svalové hmoty v těle soutěžících je na této váze vyjádřen v procentech z celkové váhy těla.

Kategorie soutěžících: jsou stanoveny dvě soutěžní kategorie - muži a ženy. Není důležité, jaký způsob dopravy soutěžící zvolí. 

Vítězové soutěže: vítězi soutěže se stanou 1 muž a 1 žena, kteří během období soutěže (tj. v průběhu měsíce května 2019) dosáhnou nejvyššího nárůstu podílu svalové hmoty ve svém těle. Hodnotí se, o kolik se podíl svalové hmoty u jednotlivce zvýší během konání výzvy. Pokud dva (nebo více soutěžících) dosáhnou stejné nejvyšší hodnoty nárůstu, bude první místo uděleno nejstaršímu z nich (neboť s postupujícím věkem člověk hůře vytváří svalovou hmotu, tj. starší člověk musel vynaložit větší úsilí).

Termíny měření: vstupní hodnoty (tj. počáteční procentní podíl svalové hmoty na celkové váze těla) budou zjišťovány v závěru měsíce dubna. Přesný termín vážení obdrží registrovaní účastníci e-mailem. Výstupní hodnoty budou zjištěny na počátku měsíce června.

Pravidla: Soutěžící přijímají se vstupem do soutěže morální závazek, že budou soutěžit férově a čestně. Nebudou v průběhu soutěže užívat anabolika. Nesníží se k žádným podvodům a snahám ošálit chytrou váhu. To znamená například, že nebudou podhodnocovat počáteční hodnoty tím, že na váhu vstoupí po vypití několika litrů vody, případně oleje, ani se slaninou pod tričkem. Intenzivní cvičení během měsíce května je tolerováno, neboť je lze chápat jako pozitivní vliv výzvy Do práce na kole na sportovní odhodlání jedince. 

Ocenění: Vítězka a vítěz firemní soutěže obdrží věcnou cenu na počátku měsíce června. Ocenění proběhne v rámci hromadného závěrečného setkání účastníků. Přesný termín a místo konání budou upřesněny.