Seminář ke strategickému plánování

09.05.2019

Ve čtvrtek 9.5.2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje konal seminář "Strategické plánování z hlediska dlouhodobého rozvoje obcí" určený pro zástupce obcí a měst z Jihomoravského kraje, který vedl člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda Výboru ZJMK pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček.. Seminář se uskutečnil ve spolupráci se Svazem měst a obcí v rámci projektu "Efektivní správa obcí", s podporou ESF a OP Zaměstnanost. V rámci semináře byli účastníci seznámeni také s nástrojem místní Agenda 21, činností Národní sítě Zdravých měst ČR a Projektem Zdravý kraj a MA21.

Prezentace k nástroji MA21 je k dispozici ke stažení:

Na jižní Moravě se další semináře z tohoto cyklu konají 15. května a 12. června.

Další informace na www.projekteso.cz, projekt@smocr.cz