Schváleny dotace pro zdravé municipality 2019

02.05.2019

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo dne 24. dubna 2019 poskytnutí dotací obcím, městům a dobrovolným svazkům obcí začleněným do Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21. O dotace požádalo 19 členů projektu z celkového počtu 28.

Objem požadavků představoval cca 649 tis. Kč, částka vyčleněná ve schváleném rozpočtu na rok 2019 činila 500 tis. Kč. Dotační program byl navýšen o částku 39 tis. Kč a bylo rozděleno 539 tis. Kč na níže uvedené projekty: