Sbírka pro potřebné

08.01.2020

Prosinec bývá měsícem zasvěceným dobrým skutkům, a proto pár dobrých skutků vykonali i zaměstnanci Jihomoravského kraje. Jednalo se například o sbírku potravin, drogerie a šatstva pro lidi bez přístřeší, kterou uspořádal odbor sociálních věcí.

Během šesti prosincových dní se vybralo velké množství potřebných věcí, které byly předány sociálním pracovníkům Magistrátu města Brna. Sbírka šatstva probíhá na Krajském úřadě celoročně.

Další dobročinnou aktivitou byl sběr nepotřebného zdravotnického materiálu pro aktivitu nazvanou "medici na ulici". Získané obvazy, náplasti nebo desinfekce například z prošlých autolékárniček poslouží opět pro pro lidi bez domova. Více informací o aktivitách studentů medicíny, kteří ve svém volném čase v Brně ošetřují občany bez přístřeší, se můžete dozvědět na adrese https://www.facebook.com/Medicinaulici/?__tn__=K-R&eid=ARBqB4Lu_K2QnoHVEZ4M2V20Q3P6LULkfzkOOWLfJcfaNvVmPt_ypT5qTus9SsYuPrmtnQhkJ0hUnEod&fref=mentions