Přijďte na Velikonoční jarmark

09.03.2019

Tradiční velikonoční jarmark na krajském úřadě "s přesahem" se bude konat 9. dubna 2019 v budově na Žerotínově náměstí a 11. dubna v budově na Cejlu. Jako obvykle se budou prodávat rukodělné výrobky od klientů nebo studentů krajských příspěvkových organizací (například keramika, polštářky, košíky, svíčky z domovů pro seniory a ústavů sociální péče, pečivo a zákusky, květiny, velikonoční vazby, ale i víno ze středních škol) i od neziskovek (tradičně např. od Sdružení Práh nebo z Tyflocentra). Zajímavou součástí je charitativní stánek s vlastnoručními výrobky zaměstnanců krajského úřadu, na kterém bývá k dostání vše možné - od módních doplňků přes dekorace až po sladké i slané dobroty. Výtěžek tohoto stánku každoročně putuje na pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Naposledy se na Vánočním jarmarku 2018 vybralo cca 33 tisíc korun pro zdravotně postiženou Šárku a její maminku. V průběhu března zaměstnanci úřadu mají možnost hlasovat v anketě, komu bude věnován letošní výtěžek.