Preventivní akce pro členy a zaměstnance KrÚ JMK 2023

28.11.2023

V roce 2023 se Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 o trochu více zaměřil na realizaci preventivních akcí pro členy, tedy obce a mikroregiony, ale pokračovali i s akcemi pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vedle stálic, jako jsou akce organizace Onkomaják nebo přednášky o zdravotní gramotnosti ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, jsme do harmonogramu zařadili také jednu novinku, kterou mohli využít právě naši členové. Jaká to byla? O tom se více dočtete v tomto článku. 

Kurzy první pomoci

Kurzy jsou každoročně velmi oblíbeným zdrojem informací pro zaměstnance KrÚ JMK, kdy jich musíme zajistit hned několik, aby se dostalo alespoň na zlomek všech zájemců. Lektoři Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje každý kurz pojmou často i zábavnou formou, ale nejcennější jsou praktická cvičení, při kterých si zaměstnanci vyzkouší resuscitaci a užití defibrilátoru.

V tomto roce jsme v rámci kurzů přistoupili k jedné novince - začali jsme je nabízet pro občany obcí a mikroregionů. Cílem bylo více zaměřit konkrétní aktivity tak, aby z nich členové a jejich obyvatelé měli ještě větší užitek. Celkem dva kurzy první pomoci se tak uskutečnily v obci Hrušky u Brna, kde je za naší finanční podpory uspořádal mikroregion Ždánický les a Politaví. 

Tyto kurzy velmi rádi nabídneme členům i v roce 2024.

Onkomaják

V obci Otnice, která je rovněž součástí mikroregionu Ždánický les a Politaví, se uskutečnila jedna z akcí organizace Onkomaják, která se zabývá prevencí rakoviny plic (Zdravá plíce) a tlustého střeva (Střevo-tour). Obec pro občany vybrala konkrétně projekt Zdravá plíce. S Onkomajákem spolupracujeme každý rok a jsme rádi, že tato spolupráce zaznamenává úspěchy.

Zdravotní gramotnost s Krajskou hygienickou stanicí

Už třetím rokem spolupracujeme s KHS JMK v Brně na zdravotně-preventivních seminářích pro zaměstnance KrÚ JMK s názvem: "Zdravotní gramotnost jako schopnost přijímat správná rozhodnutí ve vztahu ke zdraví." A jako vždy, také o tyto semináře je veliký zájem. Jeden seminář se uskutečnil 23. 11. 2023 a nutno říct, že kapacita 35 osob zdaleka nestačila zájmu. Z toho důvodu zrealizujeme ještě jeden seminář 19. 12. 2023.

Školení s Loono.cz

Po roce jsme se také vrátili ke spolupráci s neziskovou organizací Loono.cz, která sdružuje mladé lékaře, zdravotní sestry a další členy týmu, který se soustředí na prevenci rakoviny, ale i duševního zdraví formou přednášek a krátkých školení. Dvě taková školení jsme uspořádali pro zaměstnance KrÚ JMK. Jedno na téma prevence rakoviny v rámci jejich projektu #prsakoule a druhé na prevenci duševních onemocnění díky projektu "Dobré nitro".