Pomoc NSZM při aktualizaci akčního plánu

04.08.2020

Národní síť Zdravých měst si pro tento rok připravila novinku!

Jde o pomoc členům při aktualizaci strategie nebo přípravě nového akčního plánu. Navazují tak na obtížné období, které vlivem pandemie zasáhlo obecní, městské i krajské rozpočty, díky čemuž se členové musí vypořádat se situací, kdy je nutné akční plán restrukturalizovat a to mnohdy není jednoduché. Aby na to ale členové nebyli sami, mohou zažádat právě NSZM o pomoc a to bez nutnosti dalších výdajů. Nabízená služba je komplexní a NSZM poskytne odbornost i vlastní data a technické nástroje.

Pro více informací si rozklikněte odkaz a určitě neváhejte.