Podpora projektů ve spolupráci s jihomoravskými organizacemi 2023

30.11.2023

Náš Projekt každoročně spolupracuje s různými organizacemi napříč Jihomoravským krajem, které podporuje zejména finančně, administrativně, ale také aktivní participací. V našem novém článku si zrekapitulujeme rok 2023

Spolupráce s Práh jižní Morava

Tato spolupráce je pro nás velmi přínosná. Témata problematiky duševního zdraví jsou totiž rok od roku aktuálnější a řešení dílčích otázek také akutnější. Jsme proto rádi, že se můžeme finančně a administrativně podílet na části organizace dvou akcí, které jsou pro diskuzi nad tématem duševního zdraví a zapojování duševně nemocných do společnosti zásadní. Jednak je to Měsíc bláznovství, který se uskutečnil v dubnu 2023 a Dny duševního zdraví v říjnu. Díky Projektu bylo možné z našeho rozpočtu financovat občerstvení pro účastníky, ale také zejména honoráře pro odborné pracovníky, tedy přednášející z řad nízkoprahových center, univerzit a sociálních služeb, které se na duševní zdraví zaměřují. 

Spolupráce s Policií České republiky

S preventisty krajské policie spolupracujeme nejen na projektu preventivních přednášek a soutěže žáků a studentů Bezpečně v kyberprostoru, ale také na celostátní akci Evropský týden mobility. Druhý rok po sobě jsme využili místo na cyklostezce v Areálu Hněvkovského v Horních Heršpicích, kterou využívá značné množství uživatelů, zejména během hezkého počasí. Policistky a krajský koordinátor BESIP zastavovali bruslaře, koloběžkáře a cyklisty a upozorňovali je nejen na bezpečný pohyb na komunikacích, ale kontrolovali i výbavu kola a jeho technický stav, včetně prvků, zlepšujících viditelnost. Všichni zastavení uživatelé stezky ale také dostali na rozloučenou drobné dárky, jako jsou například odrazky, zvonky nebo lékárničky. 

Spolupráce s jihomoravskou inovativní agenturou JINAG

Úplnou novinkou v roce 2023 je zapojení do spolupráce s agenturou JINAG. Společně s ní jsme například zapsali jeden z projektů do soutěže Dobrá praxe, kterou na sociální síti Facebook každoročně pořádá Národní síť zdravých měst. Šlo o hackathon "Všude dobře, doma nejlíp", jehož součástí byla podpora inovací v oblasti asistivních technologií. Pokud tomuto projektu dáte svůj "like", bude to pro nás posun v soutěži o něco víše. Více naleznete ZDE.

Díky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který je zapojen do aktivit PZK a MA 21 mohla agentura zorganizovat facilitované setkání k dotačnímu programu Podpora služeb pro pečující osoby, který právě Jihomoravský kraj administruje.