Odpovědné zadávání veřejných zakázek

11.06.2019

Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) se k myšlence odpovědného nakupování a zadávání veřejných zakázek přihlásil již v roce 2014, od roku 2015 pak aktivně koncept společenské odpovědnosti (CSR) ve vybraných nákupech uplatňuje.

Jak to celé začalo? Setkáním se zakladateli Nové ekonomiky, o.p.s., která téma odpovědného veřejného zadávání ve společnosti od roku 2008 otevírala. Jejich zapálení a nadšení bylo pro pracovníky útvaru řízení kvality a odboru kancelář ředitele natolik nakažlivé, že dobrovolně přijali výzvu naučit se využívat CSR i v oblasti nákupů. Výraznou pomocí byla vysoká odbornost a rozhled lidí z Nové ekonomiky. Motivací byla snaha dělat věci jinak, lépe, užitečněji, hledat nová řešení a preventivně předcházet nákupu "nekvalitního "plnění". Přidanou hodnotou je pak prvek tvůrčí práce, který obohacuje - dnes už - rutinní zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je uplatněním zdravého selského rozumu v praxi.

Jaká byla naše cesta? Od nutnosti seznámit se s konceptem odpovědného veřejného zadávání a vzdělat se v této oblasti, popularizaci tématu uvnitř úřadu a u volených orgánů kraje, přes vytvoření vlastní praktické příručky, pilotní nákupy, posléze první veřejné zakázky, zapracování odpovědného přístupu v nakupování do interní směrnice schvalované Radou Jihomoravského kraje, vytvoření pracovního týmu k uplatnění CSR v nakupování, vytýčení cílů, rozšíření praxe na oddělení veřejných zakázek odboru investic, pořádání vlastních vzdělávacích workshopů pro pracovníky krajského úřadu, uspořádání setkání s dodavateli a potenciálními dodavateli za účelem představit plánované veřejné zakázky, až po spolupráci na metodických dokumentech Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které se stalo vlajkovou lodí medializace tématu. A pochopitelně průběžné prošlapávání cest pro využití CSR témat ve veřejných zakázkách: zadávání, nakupování a hledání příležitostí, u čeho, v jaké míře a v jaké podobě by bylo možné CSR uplatnit.

Jaké odpovědné nákupy a veřejné zakázky máme za sebou? V roce 2015 např. kancelářský papír či reklamní předměty a dary, u kterých byly uplatněny ekologické požadavky a fair trade, údržba zeleně a zahradnické služby, které zajistili lidé znevýhodnění na trhu práce. Odpovědný nákup těchto komodit se stal rutinou a CSR požadavky jsou od tohoto roku uplatňovány do současnosti. O rok později přibyla veřejná zakázka na nábytek do firemní mateřské školky s ekologickými požadavky, která se stala vyhledávanou dobrou praxí ze strany ostatních úřadů a institucí. V roce 2017 byl soutěžen úklid budov v majetku Jihomoravského kraje, ve kterých sídlí Krajský úřad Jihomoravského kraje, s požadavky na ekologii, parametry kvality úklidu a zajištění dostatečných platových podmínek zaměstnanců dodavatele služby. I tento nákup se stal inspirativním fenoménem pro řadu organizací. Navíc v tomto roce došlo k rozšíření vozového parku JMK o vozidlo na alternativní pohon. 2018 byl ve znamení příprav investičních veřejných zakázek jejichž společnými rysy jsou: kvalita vyhovující požadavkům uživatelů staveb, šetrnost k životnímu prostředí včetně využívání obnovitelných zdrojů, architektonická zajímavost při respektování specifik okolí a férové podmínky v dodavatelském řetězci. Stavba Dětské léčebny v Ostrově u Macochy bude realizována metodou dodávky Design&Build za využití smluvních podmínek dle žluté knihy FIDIC. Veřejná zakázka na obnovu dlažby v sídle KrÚ JMK bude obsahovat

prvky "oběhového hospodaření" - místo nákupu nové dlažby budou dlaždice renovovány v rozsahu, který bude možný, s cílem minimalizovat odpad.

Jaká témata jsou pro nás zásadní? Kvalita plnění, férové podmínky v dodavatelském řetězci, šetrné nakládání se zdroji (zejm. s vodou), minimalizace odpadu a v budoucnu i cirkularita spočívající v promyšleném využívání vyprodukovaného odpadu.

Co bylo složité? Nejtěžší bylo začít a najít, co vše lze prakticky ve veřejných zakázkách využívat. Nic z toho nebylo spojeno s finančními náklady. Nicméně vyšší "náklady" byly na straně zaměstnanců, kteří vyhledávali potřebné informace a ty pak zapracovávali do podkladů k veřejným zakázkám. Byť to byla z jejich strany "nejistá" investice, zejména času, trpělivosti a vlastní invence, jak vidno vyplatila se a vyplácí se.