Odborný seminář o duševním zdraví v Café Práh

11.10.2021

V Café Práh proběhl v rámci Dnů duševního zdraví seminář za účasti odborné i široké veřejnosti pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasala, MBA. a radní pro oblast sociální Bc. Jany Leitnerové. Ústředním tématem byly aktuality v oblasti duševního zdraví, a to nejen z pohledu medicinského, ale zejména i sociálního. Akci organizuje příspěvková organizace Práh jižní Morava ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

První polovina semináře byla věnována úskalím péče o znevýhodněné osoby, včetně metodické a finanční stránky. Prezentující se tak dotkli vlastních zkušeností z terénu například v projektu podpoře bydlení formou Housing First, ale stejně tak potřeb systémových změn jako je Reforma péče o duševní zdraví.

Druhá polovina se následně zaměřila na téma duševního zdraví dětí a mladistvých, které je v současné době na prahu systémové krize, například kvůli nedostatku lékařského personálu, pracujícího s touto vysoce rizikovou skupinou obyvatel. Ve zmíněné části se prezentující dále zaměřili i na potřebu multidisciplinarity, celkovou kvalitu a provázanost sítě služeb v péči o duševní zdraví, nebo konkrétní potíže, důvody a statistiky ambulantních hospitalizací dívek a chlapců (např. problém s přísunem potravy, krize genderové identity aj.).

Seminář se uskutečnil po roční pauza kvůli pandemii nemoci covid-19, proto jsem rádi, že se jej v tomto roce opět podařilo zrealizovat. Finančně jej podporuje Projekt Zdravého kraje a místní Agendy 21, který proplácí občerstvení pro účastníky a dohody pro přednášející. 

Někteří přednášející se ke konferenci připojili online pomocí aplikace Zoom.

Ředitelka Práh jižní Morava, z. s., Blanka Veškrnová celou konferencí návštěvníky provázela.

Témata obsáhla širokou škálu problematiky v oblasti péče o duševně nemocné na území ČR.