Téma v kyberprostoru - Fake News

06.04.2021

Projekt Bezpečně v kyberprostoru pokračuje dalším ročníkem soutěže, ale také osvětou. Pojďme se společně podívat na problematiku tzv. FAKE NEWS aneb důvěřuj, ale prověřuj!

Fake News neboli smyšlené, úmyslně zmanipulované zprávy, které se šíří jako "seriózní" zpravodajství, jsou novodobým fenoménem. Autory těchto zpráv většinou motivuje možnost finančního zisku, ovlivnění veřejného mínění, zisk politických hlasů nebo jen radost ze strachu druhých. V dnešní době, kdy se svět potýká s pandemií Covid-19, se s těmito zprávami setkáváme velmi často, ať už se jedná o smyšlené informace o nemoci samotné či o aktuálně probíhajícímu očkování.

Jak tyto zprávy odhalit? Je důležité zaměřit se na jejich tón. Fake News se v nás snaží vyvolat emoce, především ty záporné. Tyto zprávy, většinou bulvárního charakteru, jsou často bez podpisu autora, ale s šokujícími nadpisy a informacemi. Dezinformační zprávy se nejčastěji šíří přes sociální sítě, řetězové e-maily, přebírají je mezi sebou jednotlivé dezinformační weby. Proto je u Fake News důležité stále myslet na pravdivé heslo: "Důvěřuj, ale prověřuj!" Pokud Vás nějaká zpráva zaujme a zejména chcete-li se o ni podělit s ostatními, pátrejte po zdrojích a jejich důvěryhodnosti. I v případě dezinformací spojených s pandemií Covid-19 platí, že byste informace měli hledat či ověřovat na renomovaných zdravotnických webech. Je to vlastně takové sebevzdělávání na celý život, jelikož média náš každodenní život a myšlení ovlivňují stále více a více.

Jak proti Fake News úspěšně bojovat? Nesdílejte je, nešiřte nebo nepřeposílejte odkazy. Každé kliknutí na sociálních sítích nebo ve vyhledávači jim přidává dopad.

Více informací o problematice dezinformací a dalších tématech naleznete na webu projektu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET (kpbi.cz), který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů. Jde o společnou iniciativou krajů v oblasti IT bezpečnosti. Cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence, ale také pomáhat v oblasti bezpečného používání informačních a komunikačních technologií.

Projekt nabízí na svých webových stránkách obsah pro různé cílové skupiny - děti a mládež, učitele, rodiče, seniory, sociální pracovníky a policisty. Tito uživatelé mohou na webových stránkách najít e-learningové lekce nebo krátká vzdělávací videa, která jsou doplněna o pracovní listy nebo metodiky. Veškerý obsah je věnován tématům IT bezpečnosti jako například kyberšikana, kybergrooming, závislost na IT technologií, či aktuální témata jako fake news nebo influencing.

Své znalosti si uživatelé mohou ověřit v kvízech, připravovaných pro každou skupinu. Kvíz pro děti je každoročně soutěžní a v letošním roce jeho online část skončila 31. března. Opět soutěžní bude od 1. září 2021. Projekt je také aktivní na sociálních sítích Youtube, Instagram a Facebook