Minimalismus - část 1

11.06.2019

Ještě před několika lety si většina z nás pod pojmem minimalismus představila umělecký styl, který se objevil zhruba  v 50. letech 20. století v sochařství a malířství a rozšířil se také do architektury, designu a hudby. V oblasti hudby je poměrně známým zástupcem Philip Glass, při vyslovení jehož jména si téměř jistě nevybavíte žádnou konkrétní melodii. Pokud byste však Glassovu hudbu uslyšeli, byla by vám asi povědomá, neboť jeho skladby doprovázely i u nás známé filmy (například adaptaci románu Michaela Cunninghama "Hodiny" s Meryl Streep, Julianne Moore a Nicole Kidman v hlavních rolích). Hudba Philipa Glasse není melodická, je založená na principu mnohanásobného opakování určitého motivu, ale přesto není nudná: díky opakování se vyznačuje velkou působivostí.

Philip Glass je v tomto článku určitým oslím můstkem k dalším podobám minimalismu, neboť mezi jeho nejznámější počiny patří hudební doprovod k filmové eseji Koyaanisqatsi. Film bez mluveného slova se zabývá vztahem člověka a civilizace a jeho specifikem je propojení rytmu a tempa obrazové stránky s hudebním doprovodem. Samotné slovo Koyaanisqatsi znamenáv jazyce Indiánů kmene Hopi "život vyvedený z rovnováhy", či "život volající po změně". Rostoucí popularita minimalismu je s největší pravděpodobností důsledkem touhy lidí západní společnosti po změně, změně konzumního způsobu života na život šetrný k člověku a přírodě.

Současné vnímání pojmu minimalismus totižsměřuje čím dál více k označení jednoduchého životního stylu vymezujícího se vůči nadměrné spotřebě. Pro minimalistický životní styl neexistují pevně stanovená pravidla a také nejsou pevně vytyčeny oblasti, ve kterých se minimalismus může uplatňovat. Minimalisticky lze jíst, minimalisticky se lze oblékat, minimalisticky si lze zařídit bydlení, minimalisticky se lze krášlit, minimalisticky lze produkovat odpadky, minimalisticky lze třeba i cestovat nebo obdarovávat své blízké a přátele (nezaměňovat s lakotou).

Přestože minimalismus začíná být čím dál více známý a obdivuje jej pěkná řádka bloggerů, přesto doufáme, že společnost není ještě tímto fenoménem přesycena a znechucena. Jako u všeho, i mezi "zastánci" a propagátory minimalismu se najdou chytráci, snažící se prodat "nic za pytel dolarů" nebo osoby na hranici psychopatologie, kteří prokazují minimalistickým myšlenkám medvědí službu. Při rozumném přístupu se však ukazuje, že v minimalismu lze nalézt spoustu inspirace a chytrých tipů pro běžný život, jaký většina z nás žije.

V seriálu na téma minimalismus, který tímto článkem začíná, budou postupně představovány jednotlivé oblasti, ve kterých se minimalismus již s úspěchem praktikuje.