Křesadlo - cena pro dobrovolníky

03.10.2019

Máte ve svém okolí někoho, kdo se věnuje dobrovolnické činnosti v jakékoliv oblasti?

Nyní máte příležitost jeho práci ocenit i tím, že jej nominujete na Cenu Křesadlo 2019 za Jihomoravský kraj. Nominace končí 11. října 2019.

Webové stránky včetně nominačního formuláře a všech potřebných informací naleznete pod níže uvedeným odkazem:

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace,které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.