Krajský úřad podporuje minimalizaci plastového odpadu u svých zaměstnanců

27.01.2021

Psal se červen 2020, kdy se naposledy fyzicky sešla Pracovní skupina PZK a MA 21 a mimo jiné nastínila myšlenku, jak více podpořit eliminaci plastového odpadu u zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Členové si totiž nemohli nevšimnout, že jedním z negativních důsledků protiepidemiologických opatření je enormní zvýšení plastových jednorázových obalů na jídlo a proto přispěchali s nápadem, jak se s tímto problémem vypořádat. Zaměstnanců úřadu je totiž okolo 700, což by při aktivním řešení situace znatelně dopomohlo ke společensky odpovědnému chování této instituce.

Myšlenka obsahovala možnost zřídit všem zaměstnancům vlastní krabičky pro opakované použití. Na základě průzkumu trhu, který v rámci tohoto produktu není nijak velký, byla poptána možnost výroby a cenové kalkulace u poměrně mladé, ale úspěšné české firmy REkrabička. 

S majitelem Ondřejem Širočkou byla dohodnuta schůzka, na které nám představil možnosti REkrabičky, včetně hrubé ceny a grafického zpracování, které je unikátní, jelikož se produkt nevyrábí firmám na zakázku. Jihomoravský kraj byl tedy výjimkou a díky ochotě firmy se nám podařilo na REkrabičky natisknout i logo Jihomorvaského kraje. Díky logu se mohou zaměstnanci ztotožnit se svou institucí a její společenskou odpovědností. 

Díky pořízení obědových krabiček zaměstnancům se naplňují vize kampaně Kraj bez plastu, pod jehož aktivity patří i výroba vratných nápojových kelímků pro všechny členy PZK a MA 21. 

Jihomoravský kraj takto navíc podpořil nadějnou, ryze českou firmu, která vyrábí unikátní produkt a v poslední době úspěšně expanduje i do zahraničí. 

Rozhovor s majitelem a více informací o REkrabičce si můžete přečíst v prestižním časopise FORBES.