KrajBezPlastu

29.01.2019

Jihomoravský kraj se 17. prosince 2018 rozhodnutím své rady připojil jako první mezi kraji ke kampani Ministerstva životního prostředí "#DostByloPlastu". Hlavním cílem vlastní kampaně "#KrajBezPlastu" je snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití, a to nejen u krajského úřadu, ale také u příspěvkových organizací kraje. Další, neméně ůležitou ambicí kampaně, je motivovat k podobnému jednání také podnikatele a obecní a městské úřady v kraji (a jejich prostřednictvím i veřejnost).

Konkrétní opatření, které rada projednala, a současně doporučila zaměstnancům krajského úřadu i příspěvkových organizací, aby se jimi řídili, jsou uvedena v přiloženém souboru:

Myšlenka připojit se ke kampani "#DostByloPlastu"vznikla u zastupitele kraje a předsedy výboru pro meziregionální vztahy RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D., který uvedl:

"Produkce plastů během posledních let roste exponenciálně a dnes již používáme tolik plastů, kolik papíru. Nikdo neříká, že plasty nepotřebujeme, v některých odvětvích jsou
plasty velmi užitečné a potřebné. Dnes jsou ale bohužel plasty v řadě případů zbytečně nadužívány a jsou používány i v případech, kdy pro ně již existují rozumné alternativy. Je třeba pozitivně změnit myšlení a chování lidí, a proto je nejlepší začít u sebe".
Mezi navrženými opatřeními krajské kampaně můžeme najít například tyto záměry:

  • ekologicky odpovědné nákupy a zohlednění myšlenek kampaně při realizaci veřejných zakázek,
  • šíření myšlenek kampaně při jednání politické reprezentace kraje se zástupci obcí, měst a podnikatelských subjektů,
  • osvěta mezi studenty a žáky škol a jejich zapojení do samolepkové kampaně "#Nepetuj",
  • implementace myšlenek kampaně do krajských dotačních programů,
  • osvěta, vzdělávání a motivace zaměstnanců úřadu a krajských organizací.

Celá kampaň je založena na dobrovolném jednání seznámených osob, založeném na uvědomění si všech problémů, které nadměrná spotřeba jednorázových plastů přináší. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby se s kampaní ztotožnilo nejen vedení kraje, ale i zaměstnanci úřadu a krajských organizací. Kampaň bude propagována také prostřednictvím Projektu Zdravý kraj, který na jižní Moravě běží již od roku 2008.

Protože nejrychlejší a nejjednodušší je začít tam, kde myšlenka vznikla, první aktivity se začaly realizovat na krajském úřadě.

V pondělí 14. ledna 2019 byla kampaň slavnostně zahájena a představena na tzv. "zdravé a férové snídani", což je tradiční osvětová akce pořádaná v prostorách úřadu na podporu regionálních potravin a produktů, které vznikají za férových podmínek. Tentokrát měla tato akce ještě širší přesah, a to motivaci zaměstnanců úřadu k omezení plastových obalů. Zúčastnění si mohli mimo jiné prohlédnout vzorový kufřík s výrobky, které pomohou se odpoutat od starých a pohodlných zvyků, jako je bezmyšlenkovité braní si mikrotenových sáčků v obchodech, nákup vody v PET lahvích nebo nákup nových a nových igelitových tašek. V kufříku se tedy nacházela například háčkovaná síťovka, skleněná láhev na pití, bavlněné sáčky na pečivo a zeleninu atd.

V lednu dostali zaměstnanci úřadu rovněž možnost požádat o zakoupení skleněných džbánů na vodu, cukřenek nebo konviček na smetanu tak, aby na jednání a porady, která pořádají, nemuseli za účelem občerstvení účastníků nakupovat vodu v plastových lahvích, jednotlivě balené cukry a smetanky do kávy.

Do budoucna se bude dalšími nápady k danému tématu věnovat Pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti v čele s Miroslavem Kubáskem, vznikající expertní skupina a Pracovní skupina Projektu Zdravý kraj. Nezbývá než doufat, že myšlenky kampaně osloví co nejširší okruh lidí a Jihomoravský kraj se stane krajem, ve kterém se spotřebu jednorázových plastů skutečně podaří omezit.