Jihomoravský kraj vyhlásí dotační programy

23.02.2021

Od 1. března 2021 budou vyhlášeny následující dotační programy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Některé z nich jsou součástí Akčního plánu PZK a MA 21:


Dotační program na činnost národnostních menšin

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676743&apc=nF2xx1--


Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676745&apc=nF2xx1--


Dotační program pro oblast protidrogových aktivit

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676738&apc=nF2xx1--


Podpora památek místního významu

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676735&apc=nF2xx1--


Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676741&apc=nF2xx1--


Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676732&apc=nF2xx1--


Podpora služeb pro pečující osoby

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676742&apc=nF2xx1--


Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676739&apc=nF2xx1--


Preventivní programy škol

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676737&apc=nF2xx1--


Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

https://nno.ecn.cz/index.stm?x=2676766&apc=nF2xx1--